गणना - 1 पासून 10 पर्यंत count करा
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
गणना - 1 पासून 10 पर्यंत count करा
'इंग्रजीमध्ये मोजणी (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
शून्य (0) zero
एक (1) one
दोन (2) two
तीन (3) three
चार (4) four
पाच (5) five
सहा (6) six
सात (7) seven
आठ (8) eight
नऊ (9) nine
दहा (10) ten
'शुन्य' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Zero
One
Two
Three
'एक कुत्रा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
इंग्रजीत भाषांतर करा
एक


योग्य पर्याय निवडा
One girl
Two girls
'दोन मुली' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
'तीन मुले' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Three s boys.
Three boys.
Two girls.
Three boys .
इंग्रजीत भाषांतर करा
चार चाईनीज मुली
'1 + 3' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Two
One
Three
Four


मोजा आणि योग्य पर्याय निवडा
Three
Five


मोजा आणि योग्य पर्याय निवडा
Three
Five
इंग्रजीत भाषांतर करा
पाच


मोजा आणि योग्य पर्याय निवडा
Seven
Six
इंग्रजीत भाषांतर करा
सहा
'सात कुत्रे' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा.;
four dogs
seven dogs
one dog
three dogs


मोजा आणि योग्य पर्याय निवडा
Nine
Four
इंग्रजीत भाषांतर करा
सात चाईनीज मुली
'9 - 1' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Four
Five
Eight
Seven
'6 + 2' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Eight
Five
Seven
Four
इंग्रजीत भाषांतर करा
आठ
'8 + 1' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Nine
Five
Seven
Three


मोजा आणि योग्य पर्याय निवडा
Nine
Seven
इंग्रजीत भाषांतर करा
नऊ
'4 + 6' किती होतात? (योग्य पर्याय निवडा);
Nine
Ten
Seven
Five
इंग्रजीत भाषांतर करा
दहा
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द