Mengira: 1 hingga 10 dalam Inggeris
try Again
Tip1:hello
Lesson 12
Mengira: 1 hingga 10 dalam Inggeris
'(Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
Nol ‎‎0‎‎ Zero
Satu ‎‎1‎‎ One
Dua ‎‎2‎‎ Two
Tiga‎‎3‎‎ Three
Empat ‎‎4‎‎ Four
Lima ‎‎5‎‎ Five
Enam ‎‎6‎‎ Six
Tujuh ‎‎7‎‎ Seven
Lapan ‎‎8‎‎ Eight
Sembilan ‎‎9‎‎ Nine
Sepuluh‎‎10‎‎ Ten
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Sifar' ;
Zero
One
Two
Three
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Satu kucing' ;
Four cats
One cat
Two cats
Three cats
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Satu


Pilih jawapan yang betul:
One girl
Two girls
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Dua anak perempuan.' ;
One girl
Twos girls
Two girls
Two girl
Tip
=
Tunggal dan jamak dalam bahasa Inggeris:
Dalam bahasa Inggeris sebuah kata nama berubah bentuk bergantung pada jumlahnya (satu atau lebih dari satu).

Hanya ada 'one' disebut: Singular (tunggal)
Lebih dari satu: Plural (jamak)
=
Bentuk jamak yang umum dari sebuah kata adalah ditambah -s di akhirnya.
Contoh: One girl = Satu anak perempuan
Two girls = Dua anak perempuan
Kita tidak boleh mengatakan 'two girl' atau 'two girl-girl' dalam bahasa Inggeris.

Contoh: One friend = Satu kawan
Many friends = Banyak kawan
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Tiga anak lelaki .' ;
Three s boys.
Three boys.
Two girls.
Three boys .
Tip
=
One girl = Satu anak perempuan
Two girls = Dua anak perempuan
Two Malay girls = Dua anak perempuan Malaysia

Perhatikan, semasa mencakapkan bentuk jamak, hanya kata benda yang berubah, kata sifat tidak. Two Malays girls adalah salah.
=
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Tiga anak perempuan Cina
Pilihlah jawaban yang betul '1 + 3 = ?' ;
Two
One
Three
Four


Kiralah dan pilihlah jawapan yang betul:
Three
Five


Kiralah dan pilihlah jawapan yang betul:
Three
Five
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Lima


Kiralah dan pilihlah jawapan yang betul:
Seven
Six
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Enam
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Tujuh kucing.' ;
Four cats
Seven cats
One cat
Three cats


Kiralah dan pilihlah jawapan yang betul:
Nine
Four
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Tujuh anak perempuan Cina
Pilihlah jawapan yang betul '9-1 = ?' ;
Four
Five
Eight
Seven
Pilih jawapan yang betul '6+2 = ?' ;
Eight
Five
Seven
Four
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Lapan
Pilih jawapan yang betul '8+1 = ?' ;
Nine
Five
Seven
Three


Kiralah dan pilihlah jawapan yang betul:
Nine
Seven
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Sembilan
Pilih jawapan yang betul '4+6 =? ' ;
Nine
Ten
Seven
Five
Terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
Sepuluh
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya