Penggunaan 'Quantifiers' : Little/ a little, few/ a few
try Again
Tip1:hello
Lesson 121
Penggunaan 'Quantifiers' : Little/ a little, few/ a few
Tip
Would you like a little sugar in your tea? = Adakah anda ingin (menambah) sedikit gula di dalam teh anda?
\'Quantifiers\' digunakan sebelum kata nama untuk menunjukkan bilangan.
A little / little digunakan untuk kata nama tidak terbilang.
A Few students are really good painters. = Terdapat beberapa pelajar yang sememangnya pelukis handalan.
'A few / few' digunakan untuk kata nama terbilang.
Tip
He can't buy the uniform. He has got little money left. = Dia tidak mampu membeli pakaian seragam itu. Dia tinggal sedikit duit sahaja.
'Little' disini bermaksud bilangan sedikit yang tidak mencukupi. Digunakan untuk ayat negatif.
He needs a little cream to make good sauces. = Dia memerlukan sedikit krim untuk membuat sos yang bagus.
'A little' disini bermaksud sedikit yang mencukupi. Digunakan untuk ayat positif.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The train leaves in one hour. I am scared there is ______
few
little
a little
many
Kami belajar sedikit Bahasa Inggeris setiap hari.
  • a little
  • we learn
  • go to
  • a few
  • every day.
  • English
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They say ______
  few
  little
  a little
  many
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  It's good that she drinks ______
  many
  little
  a little
  few
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She can't make coffee as there is ______
  many
  a little
  little
  few
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I gave ______
  a little
  many
  few
  a few
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She can make one cup of tea. There's ______
  few
  a little
  a few
  little
  'Saya masih tinggal sedikit kopi, anda mahu tak?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I have got a few coffee left, would you like some?
  I have got few coffee left, would you like some?
  I have got a little coffee left, would you like some?
  I have got many coffee left, would you like some?
  Tip
  He can buy a shirt, he has a few dollars. = Dia dapat membeli sehelai kemeja, dia ada beberapa ringgit.
  'A few' di sini merujuk kepada ayat positif.
  'A few' = beberapa yang bilangannya sekadar mencukupi.
  He can't buy a shirt, he has few dollars. = Dia tidak mampu membeli kemeja, dia cuma ada beberapa ringgit.
  'A few' di sini merujuk kepada ayat negatif.
  'Few' = beberapa yang bilangannya tidak mencukupi.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  There are a lot of movies I like, but ______
  a little
  few
  little
  'Cuma terdapat beberapa orang pelajar yang terdorong.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Only few students are really motivated.
  Little students are really motivated.
  Much students are really motivated.
  A little students are really motivated.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  We can appoint her. She has ______
  many
  little
  a little
  few
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They have got ______
  little
  a little
  a few
  much
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  He knows ______
  many
  a few
  few
  a little
  Terdapat beberapa pohon pokok.
  • there
  • a few
  • their
  • little
  • are
  • trees.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I need to ask ______
  little
  a few
  a little
  much
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya