Hafta sonu planları
try Again
Tip1:hello
Lesson 124
Hafta sonu planları
İpucu
Okula gitmeyeceğim. = I will not go to school.
Hemen gerçekleşmeyecek sözler ve kararlar için 'will' kullanılır.
=
İpucu
Look at the clouds. It looks like it is going to rain. = Bulutlara bak. Yağmur yağacak gibi görünüyor.
Intentions (niyetler) ve predictions (öngörüler) için 'going to' kullanırız.
=
İpucu
I am traveling to Eskişehir this Saturday. = Bu Cumartesi Eskişehir'e seyahat ediyorum.
Gelecekte belli bir zamanda gerçekleşek eylemlerden bahsederken şimdiki zaman kipini kullanırız.
=
Yarın geliyorum = I am coming tomorrow.

Burada gelecekten bahsediyoruz (tomorrow - yarın), Por Fiile '-ing' ekleriz.
'Bir otelde kalacaklar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
They will going to stay in a hotel.
They are going to stay in a hotel.
They are go to stay in a hotel.
They go to stay in a hotel.
'Haftaya eve geliyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am coming home next week.
I going to come home next week.
I coming home next week.
I am come home next week.
'Bu gece pizza yiyeceğiz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We are coming to eat pizza tonight.
We eat pizza tonight.
We go to eat pizza tonight.
We are going to eat pizza tonight.
'Yarın alışverişe çıkacak mısın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Are you go shopping tomorrow?
Will you are go shopping tomorrow?
Are you going shopping tomorrow?
Do you going shopping tomorrow?
'Bütün gün ders çalışacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am going to study all day.
I go to study all day.
I will going to study all day.
I goes to study all day.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Güney ______
is go to be
is going to be
is will be
is going to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
It is ______
rains
rained
going to rain
going to raining
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
What ______
will you doing
is you doing
can you doing
are you doing
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve ______
will going to
has go to
is going to
is go to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
will going to
am going to
go to
am go to
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Merve'yi arayacağım.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bugün erken uyuyacağız.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Beni ziyaret edecekler.
Ona gerçeği anlatmayacağım.
  • the truth.
  • tell
  • I am not
  • him
  • go to
  • going to
  Toplantı saat onda başlayacak.
  • is
  • start
  • will going to
  • the meeting
  • going to
  • at ten o'clock.
  Bu gece İstanbul'a yola çıkıyoruz.
  • for Istanbul
  • we can
  • we are
  • will
  • tonight.
  • leaving
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime