Bezakan 'Like' dan 'Would like'
try Again
Tip1:hello
Lesson 128
Bezakan 'Like' dan 'Would like'
Tip
I like oranges. = Saya suka oren.
\'I like\' = Saya suka \'I like oranges\' = Saya suka oren (lazimnya/biasanya).
I would like an orange. = Saya inginkan sebiji oren.
\'I would like \' = Saya inginkan.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
like
would like
would likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Would you like
Will you like
Do you like
Would you likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
do like
likes
would like
like
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
would like
like
likes
would likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I generally ______
likes
would like
like
would likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We ______
likes
like
would likes
would like
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
like
likes
would like
would likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
would like
would likes
like
likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Would you like
Would you likes
Do like
Are you like
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Do you ______
like
likes
would like
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Do you like
Are you like
Would you like
Have you like
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We ______
like
likes
would like
would likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
would like
would likes
like would
likes
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
would likes
would like
likes
like
'Saya inginkan secawan kopi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I would likes to have a cup of coffee.
I would like to have a cup of coffee.
I would to have a cup of coffee.
I like to have a cup of coffee.
'Saya ingin pergi ke Singpura suatu hari nanti. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I would like to go to Singapore someday.
I like to go to Singapore someday.
I likes to go to Singapore someday.
I would likes to go to Singapore someday.
'Saya suka semua filem terbaru. ' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I likes to watch all the latest movies.
I would like to watch all the latest movies.
I do like to watch all the latest movies.
I like to watch all the latest movies.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya