Like र Would like मा भिन्नता बुझ्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 128
Like र Would like मा भिन्नता बुझ्नुहोस्
टिप
I like oranges = मलाई सुन्तला मनपर्छ.
\'I like\' तपाईलाई सधै मन पर्ने चिजको कुरा गर्छ. I like oranges = मलाई (सामान्य रूपबाट/जहिले) सुन्तला मनपर्छ.
I would like an orange = म एउटा सुन्तला चाहन्छु.
\'I would like\' कुनै समयमा तपाई के लिन मनपराउनु हुन्छ यो दर्शाउछ. would like an orange = म (यस समय) एउटा सुन्तला चाहन्छु.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
like
would like
would likes
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
______
Would you like
Will you like
Do you like
Would you likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
do like
likes
would like
like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They ______
would like
like
likes
would likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I generally ______
likes
would like
like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We ______
likes
like
would likes
would like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They ______
like
likes
would like
would likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
She ______
would like
would likes
like
likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Would you like
Would you likes
Do like
Are you like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Do you ______
like
likes
would like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Do you like
Are you like
Would you like
Have you like
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
We ______
like
likes
would like
would likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
They ______
would like
would likes
like would
likes
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
would likes
would like
likes
like
'म कोल्ड कफी पिउन चाहन्छु.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?;
I would likes to have a cold coffee
I would like to have a cold coffee
I would to have a cold coffee
I like to have a cold coffee
'म कुनै दिन सिंगापुर जान चाहन्छु.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?;
I would like to go to Singapore someday
I like to go to Singapore someday
I likes to go to Singapore someday
I would likes to go to Singapore someday
'मलाई सबै नयाँ फिल्महरू हेर्न मनपर्छ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ?;
I likes to watch all the latest movies
I would like to watch all the latest movies
I do like to watch all the latest movies
I like to watch all the latest movies
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द