Zaman zarfları (çeşitli biçimler) - In, on, at
try Again
Tip1:hello
Lesson 128
Zaman zarfları (çeşitli biçimler) - In, on, at
I get up (I wake up)=Kalkarım (uyanırım)
İpucu
I go to bed at 10 PM. = Uyumaya saat 10'da giderim.
Tam saatlerde (precise time) 'at' kullanırız. Örn: at 8 AM, at 7 PM, at 10 o'clock, at sunrise, at noon.
=
Seni saat 9'da göreceğim.
  • 9 o'clock.
  • on
  • I will
  • at
  • see you
  • in
  İpucu
  I am going to New Zeland in May. = Mayıs'ta Yeni Zelanda'ya gideceğim.
  'In' aylar, yıllar ve mevsimler için kullanılır.
  =
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I was born ______
  on
  at
  in
  Kız kardeşim Kasım'da geliyor.
  • my sister
  • is coming
  • on
  • November.
  • at
  • in
  'Öğleden sonra uyumayı seviyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I like to sleep in the afternoon.
  I like to sleep on the afternoon.
  I like to sleep at the afternoon.
  I like to sleep into the afternoon.
  İpucu
  I like watching movies in the morning. = Sabah film seyretmeyi severim.

  'in the morning', 'in the afternoon', 'in the evening' ama 'at night' deriz.

  I like watching movies at night.
  = Gece film seyretmeyi severim.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  It snows ______
  in
  at
  on
  İpucu
  =
  At: Saatler: at 8pm, at midnight, at 6:30, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time, at night (istisna!)
  =


  In:
  Yıllar: in 1992, in 2006
  Aylar: in December, in June
  Decades: in the sixties, in the 1790s
  Yüzyıllar: in the 19th century
  Mevsimler: in winter, in summer, in the morning, in the afternoon, in the evening
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She meets me ______
  in
  on
  at
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  In New York, it often snows ______
  on
  at
  in
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  The shop closes ______
  at
  in
  on
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Do you think we will be able to go to Mars ______
  in
  on
  at
  At
  Precise time
  In
  Months, years, centuries and long periods
  On
  Days and dates
  At 3 oclock In may On sunday
  At 10.30am In summer On tuesdays
  At noon In the morning On 6 march
  At dinnertime In 1990 On 25 dec. 2010
  At bedtime In the 1990s On christmas day
  At sunrise In the next century On independence day
  At sunset In the ice age On my birthday
  At the moment In the past/future On new years eve
  İpucu
  Do you work on Mondays? = Pazartesileri çalışır mısın?
  Haftanın günleri (Monday, Friday etc.), özel günler (birthday, Republic day) ve tarihler (19th April, 1st March etc.) ile 'on' kullanırız.
  My birthday is on March 20th. = Doğum günüm 20 Mart.
  Salı günü Roma'ya gidiyorum.
  • I am going
  • in
  • on
  • Tuesday.
  • to Rome
  • at
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I went to the beach ______
  in
  at
  on
  Selecciona la palabra ausente y completa el espacio en blanco.
  My wife baked a cake for me ______
  at
  on
  in
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  He goes to the church ______
  on
  in
  at
  İpucu
  =
  'Last, next, every, this' sözcüklerinin önünde edat kullanılmaz.
  =
  I went to Ankara last May. (Not in last May).
  He's coming back next Tuesday (Not on next Tuesday).
  I go home every Christmas (Not at every Christmas).
  I'll call you this evening (Not in this evening).
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I got late for work ______
  in this morning
  this morning
  at this morning
  on this morning
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I am going to Ankara ______
  in next Tuesday
  next Tuesday
  at next Tuesday
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime