Yer zarfları (çeşitli biçimler) - At, to, in, on
try Again
Tip1:hello
Lesson 129
Yer zarfları (çeşitli biçimler) - At, to, in, on
İpucu
=
'At' bir kişinin veya nesnenin yerini belirtirken kullanılır.
Örn: Saat 9'da istasyonda olacağım. = I will be at the station at 9 o'clock.
=
'On' bir kişi veya nesne bir yüzeyin üzerindeyse kullanılır (Örn: On the table).

'In' bir kişi veya masa bir şehrin, ülkenin, kabın veya dört duvar içindeyse kullanılır (Örn: in New York).
İpucu
I am in Japan. = Japonya'dayım.
'To' hareket bildirmek için kullanılır.
Örn: I am going to China, I go to work, I drove to Istanbul.
I am going to Ankara. = Ankara'ya gidiyorum. (hareket).
'Merve Ankara Üniversitesinde okuyor.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Merve is studying at Ankara University.
Merve is studying to Ankara University.
Merve is studying for Ankara University.
Merve is studying on Ankara University.
'Bana gelebilirsin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You can come from my place.
You can come to my place.
You can come in my place.
You can come on my place.
'Saat 05:00'te otelimize vardık.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We arrived on our hotel at 5 o'clock
We arrived at our hotel at 5 o'clock
We arrived from our hotel at 5 o'clock
We arrived to our hotel at 5 o'clock
'Ali okul müdürünün odasına gönderildi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Ali was sent on the head teacher's office.
Ali was sent from the head teacher's office.
Ali was sent at the head teacher's office.
Ali was sent to the head teacher's office.
'O benim evimde.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He is on my place.
He is at my place.
He is in my place.
He is to my place.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You can buy shoes ______
at
on
to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Don't forget to send a postcard ______
on
at
in
to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Do you usually walk ______
at
in
to
on
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Rıza was staying ______
at
to
on
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There was a table ______
to
in
for
at
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Okula gideriz.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
İtalya'ya gidiyoruz.
İpucu
I'm home. = Ben evdeyim.
Bazı durumlarda evde olduğumuzu belirtirken 'home' sözcüğünden önce gelen 'at' edatını söylemesek de olur.
=
İpucu
I visited China last summer = Geçen yaz Çin'i ziyaret ettim.
Visit, call vb. fiillerle 'to' kullanılmaz.
I called my grandmother = Büyük annemi aradım.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime