Simple present tense (Negation)
try Again
Tip1:hello
Lesson 13
Simple present tense (Negation)
İpucu
=
Bir cümleyi olumsuz yapmak için 'do not' veya don’t kullanırız.

İngilizce konuşmuyorum
I do not speak English.
I don’t speak English.
İngilizce konuşmuyorum. = I do not speak English./I don't speak English.
İpucu
=
Bir cümleyi olumsuz yapmanın iki anahtarı vardır.
İlki, “to do” yardımcı fiilidir.

İkincisi, anlamca “no” ya benzeyen, fiili olumsuz yapan “not” sözcüğüdür.
=
'Anlamam' Doğru çeviriyi seçin:;
I does not understand.
I do not understand.
I do not understands.
I not understand.
İpucu
İngilizce konuşmam. = I do not speak English.
İlk anahtarımıza bakalım.
'To do' çoğu durumda yardımcı fiil görevi görür.
Bu örnekte, bir hareket fiili olan “speak” sözcüğüne olumsuzluk anlamı katarak yardım etmektedir.
I do not speak English.
=
'O bir kedi istemez. (bir kedi = a cat)' Doğru çeviriyi seçin:;
She does not want a cat.
She do not want a cat.
She does not wants a cat.
She is not want a cat.
İpucu
=
'To do' çoğu diğer fiile benzer özelliklere sahiptir. Sadece 3. tekil şahıs (she/he/it) çekimlerinde farklılık gösterir.
=
Çekimi şöyledir:
I do
You do
He does
She does
It does
We do
They do
İpucu
O (erkek) İngilizce konuşmaz. = He does not speak English./He doesn’t speak English.
Bir kişinin İngilizce konuşmadığını şu şekilde söyleriz.
I speak English. -> I do not speak English.
He speaks English. -> He does not speak English.
=
Hareket fiili 'speak'e ne olduğunu fark ettiniz mi?
Değişmedi. Değişen 'do' yardımcı fiili oldu.
'Senin yeni bir arabaya ihtiyacın var. (yeni araba = new car)' Doğru çeviriyi seçin:;
You don’t needs a new car.
You doesn’t need a new car.
You don’t need a new car.
You need a new car.
'Genellikle gördüğümüz şudur'^~^'typefacestyle'
I speak English. İngilizce konuşurum
You speak English. İngilizce konuşursun.
He speaks English. İngilizce konuşur.
She speaks English. İngilizce konuşur.
It speaks English. İngilizce konuşur.
We speak English. İngilizce konuşuruz.
They speak English. İngilizce konuşurlar.
I speak English. I do not speak English.
You speak English. You do not speak English.
He speaks English. He does not speak English.
She speaks English. She does not speak English.
It speaks English. It does not speak English.
We speak English. We do not speak English.
They speak English. They do not speak English.
İpucu
=
'Do' kullandığımızda ise, hareket fiilinde (speak) değişiklik olmazken 'do' farklılık gösterir.
I speak English.
I do not speak English.
He speaks English.
He does not speaks English.
He does not speak English.
=
Daha önce de öğrendiğimiz gibi, her seferinde “do not” veya “does not” demek zorunda değiliz.
“Do not” yerine “don’t”, “does not” yerine “doesn’t” kullanabiliriz.
I do not speak English -> He does not speak English.
I don’t speak English -> He doesn’t speak English.
'Bilmiyorum' Doğru çeviriyi seçin:;
I do not knows.
I don’t know.
I doesn’t know.
I am not know.
'Onlar bir şehirde yaşamıyorlar (şehir= city)' Doğru çeviriyi seçin:;
They don’t lives in a city.
They doesn’t live in a city.
They don’t live in a city.
They don’t leave in a city.
'Biz pazara gitmeyiz. (pazar = market, gitmek = go)' Doğru çeviriyi seçin:;
We don’t go to the market.
We doesn’t goes to the market.
We don’t goes to the market.
They don’t go to the market.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime