Present Perfect Tense : Formula penting
try Again
Tip1:hello
Lesson 130
Present Perfect Tense : Formula penting
Tip
I have walked 2 kilometers already. = Saya sudah berjalan 2km.
Present perfect tense - ialah jenis ayat yang menjelaskan sesuatu perkara/tindakan yang dilakukan dari dulu sehingga sekarang dan belum selesai.
I have had pasta once. = Saya sudah makan sekali spageti.
Present perfect tense - digunakan juga untuk apa yang telah berlaku tetapi tanpa diketahui masanya.
Tip
I have worked here since 1999. = Saya bekerja di sini semenjak 1999.
Untuk ayat positif \'present perfect tense\':\'
Subject + have/has + Kata Kerja\'past participle\'.
Kata Kerja\'past participle\' untuk \'work\' ialah\'worked\'.
She has met me once. = Dia pernah berjumpa saya sekali.
Kata Kerja\'past participle\' untuk \'meet\' ialah \'met\'. Kebanyakan Kata Kerja\'past participle\' adalah sama dengan \'past tense\' , tetapi berlainan untuk \'irregular verbs\'.
Contohnya: I eat (simple present), I ate (simple past), I have eaten (present perfect).
'To-be verb - Past participle form = Been'^~^'typefacestyle'
Present tense Present Perfect tense
I am I have been
You are You have been
He is He has been
She is She has been
It is It has been
We are We have been
They are They have been
'Eat - Past participle form = Eaten'^~^'typefacestyle'
Present tense Present perfect tense
I study I have studied
You study You have studied
He studies He has studied
She studies She has studied
It studies It has studied
We study We have studied
They study They have studied
Present tense Present perfect tense
I eat I have eaten
You eat You have eaten
He eats He has eaten
She eats She has eaten
It eats It has eaten
We eat We have eaten
They eat They have eaten
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
has bought
has buy
have bought
have buyed
'Kamu baru saja menelefon dia.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
You has just called her up.
You have just called her up.
You have just call her up.
You have just callen her up.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
has lived
have lived
has liven
lived has
Dia (perempuan) sudah bermula pekerjaan barunya.
  • has
  • already started
  • she
  • start
  • new job.
  • her
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  My computer is very old and it ______
  have never work
  have never worked
  has never work
  has never worked
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  We ______
  have seen
  has seen
  have see
  have saw
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They ______
  has been
  been have
  have been
  have were
  'Oh teruknya! Kami telah terlepas bas itu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Oh no! We have missed the bus.
  Oh no! We has miss the bus.
  Oh no! We has missed the bus.
  Oh no! We have miss the bus.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  She ______
  have visited
  has visited
  has visit
  visited has
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They ______
  have eaten
  have ate
  have eat
  has eaten
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Siti ______
  is bought
  has bought
  has buyed
  have buy
  Dia (perempuan) telah lulus dalam semua peperiksaan.
  • has passed
  • had passed
  • she
  • her exam
  • her exams.
  • all
  'Saya telah hilangkan kerja rumah saya. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I've lose my homework.
  I has lost my homework.
  I lost have my homework.
  I've lost my homework.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  have won
  have winned
  have win
  won have
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Dia telah menyiapkan kerja itu.
  Kami telah mencuci kereta kami.
  • car.
  • we
  • washed
  • have
  • our
  • has
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  It ______
  have rained
  have rain
  has rained
  has rain
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya