Bezakan 'Since' dan 'for'
try Again
Tip1:hello
Lesson 132
Bezakan 'Since' dan 'for'
Tip
=
'Since' dan 'For' digunakan untuk menjelaskan masa.
Since = semenjak
I have been working since morning. = Saya sudah bekerja sejak dari pagi.
\'Subject\'dalam ayat ini ialah\'I\', waktu kerja adalah pada pagi, jadi haruslah menggunakan \'since\'.
Tip
=
'For' = Selama
I have worked here for ten years. = Saya telah bekerja di sini selama 10 tahun.
\'Subject\'dalam ayat ini ialah\'I\', tempoh kerja adalah selama 10 tahun, jadi haruslah menggunakan \'for\'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I have been married ______
since
for
then
in
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ah Hua worked there ______
since
for
then
in
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We have had the flat ______
then
for
in
since
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They lived in London ______
since
for
then
in
'Saya mengenalinya semenjak bulan Januari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have known him since January.
I have known him for January.
I have known him in January.
I have known him till January.
'Dia mula menunggu kamu semenjak pukul 5. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He has been waiting for you for 5 o'clock.
He have been waiting for you since 5 o'clock.
He has been waiting for you since 5 o'clock.
He is been waiting for you since 5 o'clock.
'Mereka belajar selama 2 jam setiap hari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They study since two hours everyday.
They study from two hours everyday.
They study at two hours everyday.
They study for two hours everyday.
'Saya telah bekerja di bank itu selama 5 tahun.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I worked at that bank for five years.
I worked at that bank since five years.
I am working at that bank for five years.
I worked at that bank from five years.
'Saya tinggal di New York semenjak kecil.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have been living in New York for my childhood.
I have been living in New York since my childhood.
I was lived in New York since my childhood.
I had lived in New York from my childhood.
Dia (perempuan) pergi ke Jepun selama 3 tahun.
  • three years.
  • to Japan
  • for
  • she
  • since
  • went
  Saya menjadi doktor semenjak tahun 1992.
  • a doctor
  • for 1992.
  • have been
  • since 1992.
  • I
  • till 1992.
  Dia berada di rumah semenjak pagi tadi.
  • since morning.
  • has been
  • for morning.
  • home
  • he
  • till morning.
  'Ia sudah 5 tahun semenjak gempa bumi yang lepas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  It has been five years till the last earthquake.
  It has been five years for the last earthquake.
  It has been five years at the last earthquake.
  It has been five years since the last earthquake.
  'Berapakah lama anda tinggal di sini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  How long are you here since?
  How long are you here for?
  How long are you here from?
  How long do you here for?
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya sudah mula belajar semenjak malam semalam.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya