Tanımlık alıştırması - A, an, the
try Again
Tip1:hello
Lesson 133
Tanımlık alıştırması - A, an, the
İpucu
Başım ağrıyor. = I have got a headache.
Yaygın hastalık isimleriyle a/an' tanımlıkları kullanırız (I’ve got a headache.
I’ve got a stomach ache.
I’ve got a cold.
Bununla birlikte kanser gibi hastalıklar için tanımlık (articles) kullanılmaz.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He was diagnosed with ______
a cancer
an cancer
the cancer
cancer
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I have bought ______
a new house
an new house
the new house
new house
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Rıza is ______
a Engineer
an Engineer
the Engineer
Engineer
İpucu
Birkaç tane polo gömleğim var = I have a couple of polo shirts.
Sayı bildiren birtakım ifadelerden önce 'a' kullanırız.
=
Örnek: a dozen, a hundred, a thousand, a million, a tenth, a quarter, a score (20), a lot of, a great deal of etc.
'Bir düzine ayakkabısı var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He has an dozen shoes.
He has a dozen shoes.
He has the dozen shoes.
He has dozen shoes.
İpucu
Ne kadar güzel bir gün! = What a lovely day!
Bu tip bir ifade için 'what' veya 'such' sözcüğünden sonra 'a' tanımlığını kullanırız.
Ne kadar iyi bir çocuk! = Such a nice kid!
'Çok uzun bir yolculuktu.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
That was such an long journey.
That was such the long journey.
That was such a long journey.
That was such long journey.
'Dünya Güneş'in etrafında döner.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Earth revolves around Sun.
A Earth revolves around the Sun.
An Earth revolves around a Sun.
The Earth revolves around the Sun.
'Anahtarlar yatağın üzerindedir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The keys are on the bed.
Keys are on the bed.
A keys are on the bed.
An keys are on the bed.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There was an old lady. ______
A lady
An lady
The lady
Lady
İpucu
He is the guy who stole my money. = O (erkek) paramı çalan adam.
Burada herhangi bir adamdan değil, belli birinden (paramı çalan) bahsettiğimiz için 'the' kullanırız

Örn: Kırmızı giyinmiş kadın. = The woman who is dressed in red.

Burada herhangi bir kadından değil, kırmızı giymiş kadından bahsettiğimiz için 'the' deriz.
=
'Kep takan kız, kız kardeşimdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
A girl, who is wearing a cap, is my sister
The girl, who is wearing a cap, is my sister
An girl, who is wearing a cap, is my sister
Girl, who is wearing a cap, is my sister
İpucu
O (erkek) takımının en iyi oyuncusudur. = He is the best player of his team.
En üstünlük halinden ve sıralama numarasından önce 'the' kullanılır.
=
'Bunu bilen ilk kişisin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You are the first person to know this
You are a first person to know this
You are an first person to know this
You are first person to know this
İpucu
Edison ampulü icat etti = Edison invented the light bulb.
'Ampul' için 'the' kullanılır.
=
İpucu
Zenginler nadiren cömerttir. = The rich are rarely generous.
Bir insan grubundan bahsederken 'the' kullanırız.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
A poor
The poor
An poor
Poor
İpucu
Japonlar çok çalışkandır. = The Japanese are very hardworking.
Bir ülkenin tüm insanlarından bahsederken olduğu gibi bir insan grubundan bahsederken 'the' kullanırız.
Bir ülkenin tüm insanlarından bahsederken 'the' kullandığımıza dikkat edin. 'He is the Japanese' yanlıştır. Bir kimsenin milliyetinin öncesinde 'the' kullanılmaz.
=
İpucu
Gitar çalabilirim = I can play the guitar.
Müzik enstrümanlarından önce 'the' kullanırız.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Ahmet knows how to play ______
a piano
an piano
piano
the piano
İpucu
=
Kamu kurumları, oteller, gazeteler vb. için 'the' kullanırız.
Örn: The Catholic Church veya The New York Times
=
'The New York Times ABD'nin başta gelen gazetelerindendir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The New York Times is one of the leading newspapers of the United States
The New York Times is one of the leading newspapers of the United States
The New York Times is one of the leading newspapers of the United States
New York Times is one of the leading newspapers of the United States
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Marriott hotel
An Marriott hotel
A Marriott hotel
The Marriott hotel
İpucu
=
Birtakım coğrafi isimlerden önce 'the' kullanırız.
=
Örnek:
Deniz = The Mediterranean Sea
Nehir = The Hudson
Ada = The Philippines
Dağ = The Himalayas
Bazı ülke isimleri= The USA
Çöl isimleri = The Sahara
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She is ______
a Chinese
an Chinese
the Chinese
Chinese
İpucu
=
The children are at school = Çocuklar okuldadır.
=
I am at work = İşteyim.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She speaks fluent ______
a Chinese
an Chinese
the Chinese
Chinese
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime