Koşul cümlelerinde 'if' (eğer) ve 'when' (ne zaman) kullanımı
try Again
Tip1:hello
Lesson 134
Koşul cümlelerinde 'if' (eğer) ve 'when' (ne zaman) kullanımı
İpucu
Buzu ısıtırsan erir. = If you heat ice, it melts.
Buzu ısıtırsan (If you heat ice) = Condition (Koşul).
Erir(it melts) = Koşulun (condition) sonucu

Her zaman belli bir sonucu olan koşullardan bahseden cümleler 'if' ile başlar ve geniş zamanda kullanılır.
Buzu ısıtırsan erir. - koşula uyulduğunda her zaman gerçekleşir
If = Eğer, şayet
Bu tür cümlelerde koşul bölümü cümlenin başına veya sonuna gelebilir.
Eg: Ice melts if you heat it = Buzu ısıtırsan erir.
Veya
If you heat ice, it melts = Buzu ısıtırsan erir.
İpucu
If + you heat ice + it melts. =
Cümle dizilimi şöyledir:
If+Koşul (Present Simple) + Sonuç (Present Simple)

Veya
Ice melts + if + you heat it. =

Sonuç (Present Simple) + if + Koşul (Present Simple)
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
If the traffic lights ______
does
are
were
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
If you ______
want
wants
wanted
do want
'Suyu 100 dereceye ısıtırsan kaynar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils.
If you heats water to 100 degrees Celsius, it boils.
If you heat water to 100 degrees Celsius, it boil.
If you heat water to 100 degrees Celsius, it's boils.
İpucu
=
Koşullu cümleler birbirine bağlı durumlardan bahsederken de kullanılabilir
Örn: Hastaysan ilaç al = If you are sick, then take some medicine.
=
Şu tip genel cümlelerde 'if' yerine 'when' veya 'whenever' kullanıldığını unutmayın.
Örn: Hasta olduğun zaman ilacını al = When you are sick, take your medicine.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
When you get a promotion, your salary ______
go
goes
going
went
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
If you lose your credit card, you ______
must call
should called
called
are call
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
When it ______
rained
rain
rains
raining
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
If you ______
don't water
do water
not water
don't watering
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
got
gets
get
getting
'İşe geç kalırsam patronum sinirlenir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My boss get angry if I am late for work.
My boss gets angry if I am late for work.
My boss gets angry if I late for work.
My boss gets angry, so I am late for work.
'Sabah 8 otobüsünü kaçırırsam işe geç kalırım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
If I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
So I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
I miss the 8 o'clock bus, I get late for work.
If I miss the 8 o'clock bus, I got late for work.
'Geç kalktığım zaman otobüsümü kaçırırım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
When I get up late, I miss my bus.
Then I get up late, I miss my bus.
I get up late, if I miss my bus.
I get up late when I miss my bus.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Güneş erken batarsa karanlık olur.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Hava soğuk olduğunda her zaman bir ceket giyerim.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime