Zaman zarfları - Overnight, right now, yesterday, today, tomorrow
try Again
Tip1:hello
Lesson 135
Zaman zarfları - Overnight, right now, yesterday, today, tomorrow
İpucu
Bugün internet sağlayıcısı yavaştır. = Today the internet server is slow
Bir eylemin ne zaman gerçekleştiğini belirten zaman zarfları (adverbs of time) cümlenin başına veya sonuna gelirler.
Bugün internet sağlayıcısı yavaştır. = The internet server is slow today
Zaman zarflarına bazı örnekler şöyledir: Overnight, Right now, Yesterday, Tonight, Tomorrow, etc.
'Yarına sinemaya gidiyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We are going tomorrow to the cinema.
We are going to the cinema tomorrow.
We are tomorrow going to the cinema.
We are going to the tomorrow cinema.
'O (erkek) dün çok mutluydu.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He was yesterday very happy.
He yesterday was very happy.
He was very yesterday happy.
Yesterday, he was very happy.
İpucu
Şimdi Merve'ye okulumdan bahsediyordum. = I was just telling Merrve about my school.
Just = henüz / şimdi. Yardımcı fiille temel fiilin arasına konur.
=
'Merve şimdi çıktı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Merve has just left.
Merve has left just.
Merve just has left.
Just Merve has left.
'Şimdi geldi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Just he has arrived.
He has arrived just.
He has just arrived.
He just has arrived.
İpucu
Benimle 4 ay önce buluştu. = She met me 4 months ago.
'Ago' = önce, eylemin ne kadar önce gerçekleştiğini söylemek için kullanılır.
=
'O, bu akşam geliyor.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He is coming tonight.
He tonight is coming.
He is tonight coming.
Tonight he comes.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He is studying ______
overnight
right now
yesterday
right
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I am not going to sleep ______
tonight
yesterday
yesterday night
just
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Ago
Tomorrow
Overnight
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I am afraid Rıza ______
have just
is just
has just
will just
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I can't help you ______
just
right now
yesterday
overnight
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Rıza şimdi geldi.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bu gece boşum.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bir ay önce geldik.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Şimdi boş kaldım.
Londra'ya 3 yıl önce gitmiştim.
  • had
  • gone
  • to London
  • 3 years
  • I
  • ago.
  O (erkek) şimdi ayrıldı.
  • just
  • has
  • is
  • he
  • left.
  • leave.
  4 yıl önce ziyarete geldiler.
  • came to
  • ago.
  • visit
  • before.
  • 4 years
  • they
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime