Yardımcı fiil olarak 'do'
try Again
Tip1:hello
Lesson 136
Yardımcı fiil olarak 'do'
İpucu
She doesn't like her aunt. = O (kadın), halasını sevmez.
Yardımcı fiiller temel fiilin önüne gelerek cümlenin kurulmasına yardımcı olurlar. 'Do', 'don't', 'does', 'doesn't', 'did', ve 'didn't' yardımcı fiil olarak kullanılır.
I don't eat Pizza. = Pizza yemem.
Bu örneklerde temel fiil görevini 'like' ve 'eat' yerine getirirken yardımcı fiiller 'doesn't' ve 'don't' sözcükleridir.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Do
Does
Is
Are
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Do
Does
Are
Were
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
do not
does not
were not
did not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You ______
aren't
don't
does
doesn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
not
don't
isn't
doesn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Did
Do
Don't
Does
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Do
Don't
Does
Is
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
don't
doesn't
didn't
do
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I don't like movies but Rıza ______
do
don't
does
doesn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
does
doesn't
are not
didn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve likes to play Tennis but I ______
do
don't
does
doesn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
don't do
doesn't do
do do
does do
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Does
Doesn't
Do
Did not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
When ______
did
do
does
don't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Doesn't
Don't
Didn't
Doesn't do
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime