Etken ve edilgen çatı
try Again
Tip1:hello
Lesson 139
Etken ve edilgen çatı
İpucu
Ahmet cleans the office everyday. = Ahmet ofisi her gün temizler.
Etken cümlelerde eylemi gerçekleştiren varlık özne, bu eylemden etkilenen ise nesnedir.
Bu örnekte Ahmet özne, ofis ise nesnedir.
Etken cümleleri öznenin ne yaptığını söylemek için kullanırız.
Etken cümle dizimi şöyledir:
Eylemi gerçekleştiren özne (subject) + fiil (verb) + eylemden etkilenen nesne (object).
=
İpucu
The office is cleaned by Ahmet. = Ofis Ahmet tarafından temizlendi.
Edilgen cümlelerde eylemden etkilenen varlık özne, eylemi gerçekşetiren ise nesne görevi görür.
Bu örnekte ofis özne, Ahmet ise nesnedir.
Edilgen cümleleri eylemi gerçekleştiren varlıktan ziyade eylemden etkilenen varlığı vurgulamak istediğimizde kullanırız.
Edilgen cümle yapısı şöyledir:
Eylemden etkilenen varlık (özne) + fiil 'to be' + fiilin geçmiş zaman çekimi (past participle of verb) + tarafından (by) + eylemi gerçekleştiren varlık (object).
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The washroom ______
is clean
is cleaned
is cleaning
cleans
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
His work ______
are known
is know
is known
knows
'Kapı onun (erkek) tarafından açıldı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He opened the door.
The door is opened by him.
The door is open by him.
The door is opens by him.
'I draw a picture.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
I drew a picture.
A picture is draw by I.
A picture is drawn by I.
A picture is drawn by me.
'They don't help you.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
They are not helped by you.
You are not helped by them.
You are not help by them.
You are not helped by they.
'The gardener waters the plants.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
The gardener is watered by the plants.
The gardener watered the plants.
The plants are watered by the gardener.
The plants are water by the gardener.
'Many people read this article.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
This article is readed by many people.
This article is read by many people.
This article is readen by many people.
Many people are read by the article.
'Barış repaired the car.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
The car was repaired.
The car was repaired by Barış.
The car is repair by Barış.
The car was repair by Barış.
'Everybody loves chocolate.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
Everybody loved chocolate.
Chocolate is loves by everybody.
Chocolate is loved by everybody.
Chocolate is love by everybody
'Merve never understands the kids.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
The kids are never understood by Merve.
The kids are never understood.
The kids are never understand by Merve.
The kids is never understood by Merve.
'Kids always eat candies.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
Candies are always eaten by kids.
Candies are always eat by kids.
Candies is always eaten by kids.
Kids eat candies always.
'Rıza wears blue shoes.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
Blue shoes are worn.
Blue shoes are worn by Rıza.
Blue shoes is wear by Rıza.
Rıza wore blue shoes.
'You didn't write the letter.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
The letter was not write by you.
You didn't wrote the letter.
The letter was not written by you.
The letter was not written.
'Begüm cuts the grass.' Bu cümleyi edilgen bir cümleye dönüştürün.;
The grass was cut by Begüm.
The grass is cut by Begüm.
The grass is cut.
The grass are cut.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Paper ______
is make
makes
are make
is made
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
These cars ______
are make
is made
are made
is make
İpucu
Someone has stolen my purse. (etken cümle) = Biri cüzdanımı çaldı.
Etken cümlede eylemi gerçekleştiren özne bilinmediği takdirde edilgen cümlede bu varlıktan bahsetmeyebiliriz.
My purse has been stolen (edilgen cümle) = Cüzdanım çalındı.
Burada 'by someone' demeyiz çünkü eylemi kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz.
'Someone will finish the work by 5:00 pm.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The work was finished by 5 PM.
The work will be finish by 5:00 pm.
The work finished by 5:00 pm
The work will be finished by 5:00 pm.
'Someone delivered the newspaper this morning.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The newspaper was deliver this morning.
The newspaper is delivered this morning.
The newspaper were delivered this morning.
The newspaper was delivered this morning.
'Somebody is playing loud music.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Loud music are being played.
Loud music is being plays.
Loud music is being played
Loud music is being play.
İpucu
=
Active: Someone made this film in 2004. = Bu filmi biri 2004 yılında çekildi.

Passive : The film was made in 2004. = Film 2004 yılında çekildi.

Edilgen cümle yaparken bazı durumlarda eylemi gerçekleştiren varlığı belirtmeyiz.
The film was made by Fox. = Film Fox tarafından çekildi.
Eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini söylemek için 'by' kullanırız.
'Merve painted the pots.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The pots were painted.
Merve paints the pots.
The pots were painted by Merve.
The pots are painted by Merve.
'CDs replaced records in the 1980s.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Records were replace by CDs in the 1980s.
Records were replaced CDs in the 1980s.
Records were replaced by CDs in the 1980s.
Records are replaced CDs in the 1980s.
Araba Barış tarafından yıkandı.
  • by
  • the
  • Baris.
  • washed
  • car
  • was
  Etken cümle Edilgen cümle
  They sell the tickets The tickets are sold by them
  ÖZNE + FİİL + NESNE
  They + sell + the tickets
  NESNE -> ÖZNE + [is/am/are] + Geçmiş zaman + By + ÖZNE ->NESNE
  The tickets + are + sold + by + them
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime