Practice verbs - Negations
try Again
Tip1:hello
Lesson 14
Practice verbs - Negations
I=(Ben)
don't speak=konuşmuyorum
=
İpucu
Don't = Do + not
\'Don't\' \'do not\' ın kısaltılmış halidir.
=
İpucu
I don't speak English. = İngilizce konuşmuyorum.
Ana fiilden (speak) önce \'don't\' kullanırız.
=
'İngilizce konuşmuyorum' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I don't speaks English.
I English don't speak.
I don't speak English.
I am not speak English.
SİZ İNGİLİZCE KONUŞMUYORSUNUZ.
  • don't
  • speaks
  • speak
  • you
  • English.
  • are not
  DİYALOĞU DİNLEYİN
  I don't speak.
  Konuşmuyorum.


  You don't speak.
  Konuşmuyorsun.


  'Biz İngilizce konuşmuyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  I don't speak English.
  We don't speak English.
  They speak English.
  We doesn't speak English.
  DİYALOĞU DİNLEYİN
  I don't speak.
  Konuşmuyorum.


  You don't speak.
  Konuşmuyorsun.


  We don't speak.
  Konuşmuyoruz.


  ONLAR İNGİLİZCE KONUŞMUYORLAR.
  • don't
  • they
  • speak
  • you
  • English.
  • doesn't
  DİYALOĞU DİNLEYİN.
  I don't speak.
  Konuşmuyorum.


  You don't speak.
  Konuşmuyorsun.


  We don't speak.
  Konuşmuyoruz.


  They don't speak.
  Konuşmuyorlar.


  Doğru sözcüğü seçin:
  They ______
  don't
  doesn't
  are not
  Uygun sözcüğü seçin:
  We don't ______
  speaks
  are speak
  speak
  She=O (kadınlardan bahsederken)
  doesn't speak=konuşmuyor
  =
  İpucu
  Doesn't = Does + Not
  Does = Yapmak (3. tekil şahıs)
  Not = No
  =
  DİYALOĞU DİNLEYİN.
  I don't speak.
  Konuşmuyorum.


  You don't speak.
  Konuşmuyorsun.


  We don't speak.
  Konuşmuyoruz.


  They don't speak.
  Konuşmuyorlar.


  She doesn't speak.
  Konuşmuyor.


  İpucu
  O (kadın) konuşmuyor = She doesn't speak
  Şu kullanım yanlıştır:
  She doesn't speaks
  Şu da yanlıştır:
  She don't speak
  =
  Uygun sözcüğü seçin:
  She doesn't ______
  speaks
  is speak
  Uygun sözcüğü seçin:
  She ______
  don't
  doesn't
  is not
  İNGİLİZCE KONUŞMUYOR.
  • doesn't
  • he
  • speak
  • speaks
  • English.
  • is not
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Sen İngilizce konuşmazsın.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Onlar Portekizce konuşmazlar.
  DİYALOĞU DİNLEYİN.
  I don't speak.
  Konuşmuyorum.


  You don't speak.
  Konuşmuyorsun.


  We don't speak.
  Konuşmuyoruz.


  They don't speak.
  Konuşmuyorlar.


  She doesn't speak.
  O (kadın) konuşmuyor.


  He doesn't speak.
  O (erkek) konuşmuyor.


  It doesn't speak.
  O (cansız varlık veya hayvan) konuşmuyor.


  Uygun sözcüğü seçin.
  I don't ______
  eats
  drink
  eat
  O (ERKEK) SU İÇMEZ.
  • don't
  • he
  • doesn't
  • water.
  • drink
  • drinks
  Uygun sözcüğü seçin.
  They don't ______
  drink
  drinks
  are drink
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Biz ekmek yemeyiz.
  O (KADIN) DANS ETMEZ.
  • don't
  • she
  • dances.
  • dance.
  • doesn't
  • isn't
  Boşluğu doldurun.
  I don't ______
  dances
  am dance
  dance
  I=Ben
  am not=DEĞİLİM
  =
  İpucu
  I am American. = Ben Amerikanım.
  I am not American. = Ben Amerikan değilim.
  Hareket bildirmeyen cümleler için 'do/don't' kullanmayız. Bu durumda olumsuz cümle yalnızca 'not' eklenerek yapılır.
  She=O (KADIN)
  is not=DEĞİL(DİR)
  =
  İpucu
  She is pretty. = O güzeldir.
  She is not pretty. = O güzel değildir.
  Şöyle demeyiz: She is don't pretty.
  He=O (ERKEK)
  is not=DEĞİL(DİR)
  =
  my=BENİM
  İpucu
  He is my friend. = O benim arkadaşımdır.
  He is not my friend. = O benim arkadaşım değildir.
  'O benim arkadaşım değildir.' Doğru çeviriyi seçin.;
  He doesn't my friend.
  He is not my friend.
  She don't is my friend.
  He don't is my friend.
  Uygun sözcüğü seçin.
  He is ______
  not
  doesn't
  don't
  Uygun sözcüğü seçin.
  They ______
  are
  do
  is
  O BENİM ARKADAŞIM DEĞİLDİR.
  • don't
  • he
  • is
  • not
  • friend.
  • my
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  O (kadın) benim arkadaşım değildir.
  They=Onlar
  are not=DEĞİLLER(DİR)
  =
  from Brazil=BREZİLYALI/BREZİLYA'DAN
  İpucu
  They are from Brazil. = Onlar Brezilyalılardır.
  They are not from Brazil. = Onlar Brezilyalı değillerdir.
  'Onlar Brezilyalı değillerdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  They are from Brazil.
  They not are from Brazil.
  Brazil they not from are.
  They are not from Brazil.
  'Sen Brezilyalı değilsin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  You are not from Brazil.
  I are from Brazil.
  You are from Brazil.
  They are not from Brazil.
  Uygun sözcüğü seçin.
  You are ______
  not
  doesn't
  don't
  Uygun sözcüğü seçin.
  We are ______
  no
  don't
  not
  BEN İTALYA'DAN DEĞİLİM
  • am
  • I
  • no
  • Italy
  • from
  • not
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  BİZ İTALYA'DAN DEĞİLİZ.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime