Sentence & Question structure : Belajar struktur soalan dan ayat
try Again
Tip1:hello
Lesson 14
Sentence & Question structure : Belajar struktur soalan dan ayat
Tip
I am = Saya ialah
Dalam bahasa Inggeris, \'to be\' (am/is/are) tidak dapat dihilangkan. Dalam ayat kenyataan, to-be diletakkan selepas subjek.
=
Tip
My name is = Nama saya ialah
Dalam bahasa Inggeris, \'to be\' (am/is/are) tidak dapat dihilangkan. Dalam ayat kenyataan, to-be diletakkan selepas subjek.
=
Tip
I speak = Saya boleh bercakap .
Dalam simple present tense, kata kerja (speak) diletakkan selepas subjek (I) dan sebelum objek ().
=
Saya ialah .
  • is
  • am
  • I
  • are
  • a
  Saya boleh bercakap .
  • is
  • speak
  • I
  • am
  • Malaysia
  Nama saya ialah .
  • is
  • I
  • my
  • name
  • mine
  Nama anda ialah .
  • is
  • am
  • your
  • name
  • you
  Dia dari .
  • is
  • from
  • she
  • does
  • belongs
  Saya seorang guru.
  • am
  • teacher
  • I
  • a
  • the
  • is
  Tip
  Are you ? = Adakah anda ?
  Soalan yang boleh dijawab dengan 'yes' atau 'no' dimulakan dengan 'is/am/are/do/does/have/has'.
  Soalan dimulakan dengan 'is/am/are' jika tidak ada kata kerja.
  =
  Tip
  Is she from ? = Adakah dia dari ?
  Soalan yang boleh dijawab dengan 'yes' atau 'no' dimulakan dengan 'is/am/are/do/does/have/has'.

  Soalan dimulakan dengan 'is/am/are' jika tidak ada kata kerja.
  Am I from ? = Adakah saya dari ?
  Tip
  Does he speak English? = Adakah dia boleh bercakap bahasa Inggeris?
  Soalan yang boleh dijawab dengan 'yes' atau 'no' dimulakan dengan 'is/am/are/do/does/have/has'.

  Soalan dimulakan dengan 'do/does' jika ada kata kerja.
  Do they dance? = Adakah mereka boleh menari?
  Adakah mereka dari ?
  • are
  • from
  • they
  • does
  • ?
  • do
  Adakah anda boleh bercakap ?
  • are
  • do
  • speak
  • you
  • ?
  • Does
  Adakah anda seorang murid?
  • is
  • student?
  • are
  • you
  • a
  • do
  Adakah dia makan epal?
  • does
  • eat
  • apples?
  • she
  • Is
  • do
  Adakah mereka boleh bercakap bahasa Inggeris?
  • does
  • they
  • speak
  • English?
  • Are
  • do
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya