मान्छेहरु को विवरण दिनु (भाग 2)
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
मान्छेहरु को विवरण दिनु (भाग 2)
डायलॉग सुन्नुहोस्
Have you met your neighbor Mr. Shah?
के तिमीले आफ्नो छिमेकी मिस्टर शाहलाई भेट्यौ?


No, I haven't. What happened?
होइन, मैले भेटिन. के भयो?


I met him last evening. He is a cricketer.
मैले उनलाई हिजो साँझ भेटेको थिए. उनी एक क्रिकेटर हुन्.


Okay! How does he look? Is he fair?
ठीक छ ! ऊ कस्तो देखिन्छ? के ऊ गोरो छ?


He is wheatish and has a squarish face with a slightly pointed chin.
उ गहुं गोरो छ र उस्को अनुहार वर्गाकार छ र चिउँडो अलि चुच्चो छ.


What color are his eyes? Are they black?
उस्को आँखा को रङ कस्तो छ? के तिनी काला छन्?


No, his eyes are dark brown with wide eyebrows.
होइन,उस्को आँखा खैरो छ र चौडा आंखीभौं छ.


Does he like movies?
के उस्लाई चलचित्र राम्रो लाग्छ?


Yes, he likes horror and thriller movies. He is the most handsome cricketer that I have ever seen.
हो, उस्लाई हरर र थ्रिलर चलचित्र मन पर्छ. ऊ मैले देखेको अहिले सम्मको सबभन्दा सुन्दर क्रिकेटर हो.


डायलॉग सुन्नुहोस्
Hey Roy, I want you to meet my brother, Sohan when he comes to Kathmandu. He is an artist.
हे रोय, म चाहन्छु कि तिमी मेरो भाई सोहनलाई भेट जब ऊ काठमाण्डौं आउछ. ऊ एक कलाकार हो.


Really? Artists are really interesting people. What does Sohan look like?
साँच्चै? कलाकार धेरै नै रोचक खालका हुन्छन्. सोहन कस्तो देखिन्छ?


He is six feet tall and quite brilliant.
ऊ छ फुट अग्लो छ र धेरै बुद्घिमान छ.


Is he slim?
के ऊ पातलो छ?


No. He is muscular and has a lot of tattoos.
होइन, ऊ गठिलो छ र उसको धेरै टेटू छन्.


He seems pretty cool!
लाग्छ ऊ धेरै रमाईलो छ.


Yes, he is. You will enjoy his company. He is a great person to hangout with.
हो, ऊ छ. तिमीलाई उसको साथ राम्रो लाग्नेछ. उ एकदम राम्रो मान्छे हो जो संग घुम फिर गर्न सकिन्छ.


Nice, would love to meet your brother.
ठीक छ, म तिम्रो भाईलाई भेट्न चाहन्छु.


Definitely!
अवश्य!


'ऊ एउटा राम्रो श्रोता हो.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
He is a good listener
He is a good speaker
He is a good talker
He is a good walker
'के ऊ चलचित्र अभिनेता हो?' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Is he film actor?
Is he a film villain?
Is he a film actor?
Is he a film act?
'ऊ धेरै मजाकिलो छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
He is a very witty
He is very witty
He is the very witty
He is very wit
'ऊ धेरै बलियो र आकर्षक छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
He is very strong and attractive
He is very weak and attractive
He is very strong and ugly
He is very strong and heavy
'उसको बच्चाहरु धेरै पातला छन्' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Her childrens are very skinny
Her childs are very skinny
Her children is very skinny
Her children are very skinny
'रोय को कपाल हल्का पहेंलो छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Roy has black hair
Roy has blonde hair
Roy has blondey hair
Roy has grey hair
'अनुपम खेर तालुखुइले छन्' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद के हुन्छ?;
Anupam Kher is blonde
Anupam Kher is bald
Anupam Kher is hairy
Anupam Kher is no hair
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Roshan is a very ______
talent
talenty
talented
talentful
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
She is ______
a wonderfull
wonderfull
wonderful
a wonderful
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Arati is ______
an overweight
a overweight
the overweight
overweight
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
Nisha has a ______
two-years-old
two-year-older
two-year-old
two-years-older
attractive आकर्षक
bald तालुखुइले
blonde hair हल्का पहेंलो कपाल
chubby मोटो
fat मोटो
fit तंदुरुस्त
gorgeous धेरै सुन्दर
handsome सुन्दर (पुरुषहरु को लागि)
muscular गठीलो
skinny पातलो
tall अग्लो
workaholic काम मा सधैं व्यस्त हुने व्यक्ति
introvert अन्तर्मुखी व्यक्ति
extrovert सबै सँग मिल्ने व्यक्ति
shy लाज मान्ने
restless शान्त नबस्ने
patient सहनशील
'उनी सजिलै नयाँ साथी बनाउदिनन्' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
She don't make new friends easily
She doesn't make new friends easily
She doesn't makes new friends easily
She doesn't make new friends hardly
'वास्तवमा ऊ अलि लाज मान्ने छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
Actually, he is a little shy
Probably, he is a little shy
Actually, he is a less shy
Actually, he has a little shy
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
He spends sixteen hours in the office. He is a ______
extrovert
workaholic
patient
restless
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
She doesn't talk much. She is very ______
extrovert
introvert
introverty
extroverty
'उसको धेरै काम गर्ने बानी छ ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
He is a workholic
He is an workholic
He has a workholic
He was a workholic
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
They get angry very easily. They are very ______
extrovert
patient
impatient
shy
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
She can't sit still for five minutes because she is very ______
extrovert
patient
restless
shy
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द