Alıştırma: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
try Again
Tip1:hello
Lesson 141
Alıştırma: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
A lot of Birçok
A little Sayılamayan varlıklar için, bir şeyin az miktarı yeterli olduğunda kullanılır.
A few Sayılabilir varlıklar için, bir şeyin miktarı yeterli olmadığında kullanılır.
Too many Çok fazla. sayılabilir varlıklar için kullanılır.
Too much Çok fazla. olumsuz yönde fazlalıktan bahsederken kullanılır.
Enough Isimlerden önce gelerek yeterli miktarda olduğunu belirtmek için kullanılır.
İpucu
She needs a little cream to make good cakes (incontable). = İyi pastalar yapmak için azıcık kremaya ihtiyacı var.
'A little' ve 'a few' olumlu yönde az miktar belirtmek için kullanılırlar ama 'a little' sayılamayan varlıklar için kullanılır.
She can buy fruits, she has a few dollars (sayılabilir). = Meyve alabilir, birkaç doları var.
'A little' ve 'a few' olumlu yönde az miktar belirtmek için kullanılırlar ama 'a few' sayılabilir varlıklar için kullanılır.
İpucu
I can't drink this coffee. There is too much sugar in it. = Bu kahveye içemem. İçinde çok şeker var.
'Too much' sayılamayan varlıklar için, olumsuz bir anlam vermek üzere kullanılır.
=
'Biraz benzinimiz var ama çok değil.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We have got a few gas, but not much.
We have got a lot of gas, but not much.
We have got a little gas, but not much.
We have got too many gas, but not much.
'Birkaç pulum var ama çok fazla değil.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I have got a few stamps, but not too many.
I have a lot of stamps, but not too many.
I have got a little stamps, but not too many.
I have got too much stamps, but not too many.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He is very rich. He's got ______
a little
a few
too many
a lot of
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I can't go out this evening. I've got ______
a little
too many
too much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I can't drink this coffee. There's ______
too much
too many
enough
a few
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We can't all get into the car. There isn't ______
too many
enough
a few
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He is happy. He has got ______
a little
many
little
much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The hall is almost full. There aren't ______
too many
too much
a little
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Istanbul is very crowded, there are ______
a little
too many
too much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My city has ______
too much
few
too many
a few
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Pervin is always at home. She doesn't go out ______
a lot of
too many
enough
a little
'Onları bekleyemem, yeterli zamanım yok.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I can't wait for them, I haven't got a few time.
I can't wait for them, I haven't got enough time.
I can't wait for them, I haven't got too many time.
I can't wait for them, I haven't got many time.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I don't have ______
a little
a few
a lot of
too much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve was sad so she ate ______
a lots of
a few
a lot of
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She is popular. She's got ______
a lot of
too much
a little
a few
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We have ______
a little
a few
too many
many
'Sadece bir fincan çay yapabilir. Çok az şeker kalmış.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She can make just one cup of tea. There's only a few sugar left.
She can make just one cup of tea. There's only a little sugar left.
She can make just one cup of tea. There's only too many sugar left.
She can make just one cup of tea. There's only too much sugar left.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There are ______
much
little
a few
too much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Although it's a bank holiday ______
a few
a little
too much
much
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime