Tanımlıklar - A, an, the
try Again
Tip1:hello
Lesson 142
Tanımlıklar - A, an, the
İpucu
Behçet is a famous painter = Behçet ünlü bir ressamdır.
Özel bir isim asla tanımlıkla kullanılmaz. 'The Behçet' yanlıştır.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
The uncle Remzi
A uncle Remzi
An uncle Remzi
Uncle Remzi
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Where is ______
A Pervin
An Pervin
Pervin
The Pervin
İpucu
Geography is the most interesting subject. = Coğrafya en ilginç derstir.
Bir dil veya ders ismi öncesinde tanımlık kullanılmaz.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The British speak ______
a English
English
the English
an English
İpucu
I love orange juice. = Portakal suyu severim.
Genel olarak bir içecekten veya yiyecekten bahsederken tanımlık kullanmayız.
Eg: Whiskey, Coke, Lunch, Dinner
The orange juice you prepared was delicious. = Hazırladığın portakal suyu lezzizdi.
Buna rağmen belli bir içecek veya yiyecekten bahsederken 'the' tanımlığı kullanırız (Hazırladığın portakal suyu derken herhangi bir portakal suyundan değil, belli bir tanesinden bahsediyoruz.)
İpucu
I usually don't drink coffee but the coffee you have made looks tempting. = Genellikle kahve içmem ama hazırladığın kahve çekici görünüyor.
Cümlenin ilk yarısında genel olarak herhangi bir kahveden bahsediyoruz.
=
Cümlenin ikinci yarısında ise belli bir kahveden, 'hazırladığın kahve'den bahsediyoruz. Bu yüzden 'the' kullanırız, çünkü herhangi bir kahveden değil özel bir kahveden bahsediyoruz.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I usually don't drink ______
juice
the juice
a juice
an juice
İpucu
I had a cold coffee. = Soğuk bir kahve içtim.
Bir içecek veya yiyecek isminden önce sıfat varsa tanımlık kullanırız çünkü bu durumda herhangi bir kahveden değil, soğuk kahveden bahsediyoruz.
I had a delicious pizza. = Lezzetli bir pizza yedim.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I had ______
the quick lunch
an quick lunch
a quick lunch
quick lunch
İpucu
Merve is working on Monday = Merve Pazartesi günü çalışıyor.
Gün, ay ve tatil günlerinden bahsederken tanımlık kullanmayız. Bununla birlikte 'mornings', 'evenings' vb. sözcüklerle tanımlık kullanırız.
She was working in the afternoon. = Öğleden sonra çalışıyordu.
Günün belli bölümleriyle (sunset, noon) tanımlık kullanmasak da 'mornings', 'evenings' vb. sözcüklerle kullanırız.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I usually watch TV in ______
an
a
at
the
'Gün batımından sonra dışarı çıkmazlar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
They don't go out after sunset
They don't go out after a sunset
They don't go out after an sunset
They don't go out after the sunset
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He is coming ______
in a May
in an May
in the May
in May
İpucu
I love swimming. = Yüzmeyi severim.
Spor, oyun ve aktivite isimlerinden önce tanımlık kullanılmaz.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We played ______
the soccer
a soccer
soccer
an soccer
İpucu
The children are at school. = Çocuklar okuldadır.
Bir amaç için bulunduğumuz bir yerden bahsederken, örneğin iş ve okul gibi, tanımlık kullanmayız.
I am at work. = İşteyim.
Bununla birlikte, basit bir biçimde bir yer belirtirken tanımlık kullanırız.
The prison is outside of the city. = Hapishane şehrin dışındadır.
The school is very big. = Okul çok büyüktür.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I don't want to go to ______
a bed
bed
an bed
the bed
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
In 1985, there was a fire in ______
the school
school
an school
İpucu
Rıza is in danger. = Rıza tehlikede.
Belli başlı ifadelerde tanımlık kullanılmaz. Örnek: in charge, in tears, in danger, at war, by heart, beyond control, on time, by car.
=
Bazı durumlarda belirttiğimiz ismin önünde bir sıfat olduğu zaman tanımlık kullanırız.
He got wounded in the Second World War. = İkinci Dünya Savaşında yaralandı.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I never go swimming in ______
a sea
the sea
an sea
sea
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I can't play ______
a violin
the violin
violin
an violin
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime