एखाद्याचे कौतुक करणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 143
एखाद्याचे कौतुक करणे
You are=आपण आहात
very=खूपच
Such a lovely photo!=किती सुंदर छायाचित्र!
'किती सुंदर छायाचित्र आहे! आपण फार सुंदर वाटत आहात.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Such a nice photo! You are looking so pretty.
Such a very nice photo! You are looking so pretty.
Such a nice photo! You are look so pretty.
Such nice photo! You are looking so pretty.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Your daughter is ______
a very cute
very cute
very qute
very queet
वाह, आपले घर अविश्वसनीय आहे
  • yours
  • are incredible
  • is incredible
  • Wow
  • your
  • house
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Your new car ______
  is looks amazing
  looks amazingly
  looks amazing
  is look amazing
  'कलेचे किती उत्कृष्ट नमुना आहे!' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  What the exquisite piece of art!
  What an exquisite piece of art!
  What a exquisite piece of art!
  What exquisite piece of art!
  'मला फेसबुक वरचे आपले छायाचित्र खूप आवडले' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am really liked your photo on Facebook
  I was really liked your photo on Facebook
  I did really liked your photo on Facebook
  I really liked your photo on Facebook
  आपल्याद्वारे बनवले गेलेले जेवण स्वादिष्ट आहे
  • made by you
  • are
  • the food
  • make
  • is
  • delicious
  'त्याची बहिण आकर्षक आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  His sister is attract
  His sister is beauty
  His sister is attractive
  His sister has attractive
  attractive आकर्षक
  mind blowing मनमोहक
  exquisite रमणीय
  cute गोंडस
  amazing अद्भुत
  incredible अतुल्य
  delicious स्वादिष्ट
  delightful आनंददायक
  charming आनंदजनक
  elegant सभ्य
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  She is ______
  a charming young woman
  charming young woman
  charming an young woman
  मंदिर त्यांच्या उत्कृष्ट नक्षीकामासाठी ओळखले जाते.
  • their
  • are known for
  • the
  • exquisite carvings
  • a
  • temples
  'मला आपल्या जेवणावर आपली प्रशंसा करायला हवी' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I must compliment you on your cooking
  I must complimenting you on your cooking
  I am must compliment you on your cooking
  I am compliment you on your cooking
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Thank you for ______
  your compliment
  compliment
  yours compliment
  your complimenting
  आपल्या या दयापुर्वक शब्दांबद्दल आभार
  • to
  • Thank you
  • for
  • kind
  • your
  • words
  संवाद ऐका
  Hey Sachin, I saw your photo on Facebook
  हे सचिन, मी फेसबुक वर तुमचे छायाचित्र पहिले.


  You did?
  तुम्ही पहिले?


  Yes! What a lovely photo! Where was it taken?
  हो, खूप सुंदर छायाचित्र आहे, कुठे घेतले आहे?


  It was taken in Kashmir
  हे काश्मीर मध्ये घेतले आहे


  Wow, the place looks incredible
  वाह! ती जागा अविश्वसनीय वाटत आहे


  It is! It is one of the most beautiful places on earth!
  हो आहे, ती धरतीवरील सगळ्यात सुंदर ठिकाणांपैकी एक आहे


  And your daughter looks really cute in all the pictures!
  आणि आपपली मुलगी खूपच गोंडस दिसत आहे सगळ्या छायाचित्रात


  Thank you so much for your compliment.
  आपल्या प्रशंसेबद्दल आभार


  संवाद ऐका
  Hey Pooja, is that painting over there made by you?
  हे पूजा, तिथे ते चित्र तुम्ही बनवले आहे?


  Yes, it is.
  हो.


  Wow! It looks exquisite. I did not know you were so talented
  हे उत्कृष्ट आहे. मला माहित नव्हते तुम्ही इतके गुणवान आहात


  Thank you so much. That's rather kind
  आपले खूप खूप आभार. हा आपला मोठेपणा आहे.


  I love the vibrant colors. I think you have great taste
  याचे जिवंत रंग मला आवडले. मला वाटते कि आपली आवड खूप चांगली आहे


  Thanks a lot. I have also designed this sarees. What do you think about it?
  खूप आभारी आहे. मी हि साडी सुद्धा सुद्धा डिझाइन केली आहे, याच्या बाबतीत आपले काय मत आहे?


  I think it looks really elegant. Great job!
  हि खूपच सुंदर आहे. खूप छान.


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द