Edatlar: On, about, to, for, with
try Again
Tip1:hello
Lesson 144
Edatlar: On, about, to, for, with
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You should not play ______
from
with
to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You must be quiet ______
in
on
at
with
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You must be mysterious ______
in
to
on
for
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We all disagree ______
with
for
at
to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They were not pleasant ______
for
about
in
with
'Bahadır'a göre Sezin masumdu.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
According for Bahadır, Sezin was innocent.
According on Bahadır, Sezin was innocent.
According with Bahadır, Sezin was innocent.
According to Bahadır, Sezin was innocent.
'Çocuklar ebeveynleriyle her zaman güvende hissederler.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Kids always feel safe for their parents.
Kids always feel safe to their parents.
Kids always feel safe with their parents.
Kids always feel safe about their parents.
'Battaniye yatağın üzerindedir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The blanket is in the bed.
The blanket is on the bed.
The blanket is with the bed.
The blanket is for the bed.
'Hepimiz bir partiye gidiyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We are all going for a party.
We are all going from a party.
We are all going with a party.
We are all going about a party.
'Bize yardım etmeye hazırlar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
They are ready for help us.
They are ready to help us.
They are ready with help us.
They are ready on help us.
Senin sorununu bana o (kadın) anlattı.
  • your problem.
  • she
  • about
  • told me
  • for
  • on
  Çalışma saatlerim dokuzdan altıya kadar.
  • nine to six.
  • working
  • are
  • My
  • hours
  • nine for six.
  Senin için o kadar mutluyum ki.
  • so happy
  • for
  • you.
  • to
  • with
  • I am
  O (erkek) sık sık işi hakkında konuşur.
  • often
  • about
  • his job.
  • for
  • he
  • talks
  Sorunuza yanıtım zarfın içindedir.
  • in the envelope.
  • My answer
  • your question
  • to
  • is
  • on
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She ordered a sandwich ______
  with
  on
  about
  in
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I lived in Boston ______
  to
  about
  for
  with
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  This lesson is ______
  in
  to
  about
  with
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime