Pakaian kegemaran saya
try Again
Tip1:hello
Lesson 144
Pakaian kegemaran saya
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Hey Ali, are you invited for the party at Samad's place?
Hai Ali, adakah kamu dijemput ke jamuan Samad?


Yes, I am. What are you going to wear?
Ya. Apakah yang kamu akan pakai?


Perhaps a pair of jeans and a t-shirt. I feel very comfortable in them.
Mungkin sepasang seluar jean dan kemeja-t. Saya berasa sangat selesa memakai begitu.


I'd prefer wearing a pair of trousers with a pullover. It will be quite cold that night.
Saya lebih suka memakai seluar panjang dengan kemeja bertopi. Ia akan agak sejuk malam itu.


Yes, I will wear a jacket as well.
Ya. Saya akan memakai jaket juga.


Cool! I have a lot of colorful shoes but I rarely wear them.
Bagus! Saya ada banyak kasut berwarna-warni tetapi jarang pakai.


I often wear shoes in winters.
Saya selalunya pakai kasut kulit pada musim sejuk.


Ok, See you at the party then!
Ok, jumpa di sana!


Yes, see you soon.
Baik, jumpa nanti.


Tip
A pair of trousers =
A pair of shorts =
Untuk pakaian yang mempunyai dua bahagian yang sama, gunalah \'a pair of\'. (sepasang)
'Saya biasanya memakai seluar panjang.' Pilih jawapan yang betul. ;
I usually wear trousers.
I usually wear trouser.
I rarely wear trousers.
I never wear trousers.
'Kami kadang-kala juga memakai pakaian bulu. ' Pilih jawapan yang betul. ;
We often wear woolen clothes.
We sometimes wears woolen clothes.
We sometimes wear woolen clothes.
We often wears woolen clothes.
'Adakah kamu selalu memakai kemeja ini?' Pilih jawapan yang betul. ;
Does you oftenly wear this shirt?
Do you oftenly wear this shirt?
Does you often wear this shirt?
Do you often wear this shirt?
'Sarung kaki mudah busuk pada musim panas.' Pilih jawapan yang betul. ;
Socks often stinks in summers.
Socks often stink in summers.
Socks rarely stinks in summers.
Socks rarely stink in summers.
'Kebanyakan kawan saya memakai ini.' Pilih jawapan yang betul. ;
All of my friends wear this.
Most of my friend wear this.
Most of my friends wear this.
Most of my friends wears this.
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
What kind of clothes do you prefer to wear?
Kamu suka pakaian yang macam mana?


I like casual clothes. I usually wear a pair of shorts and a t-shirt. I don't like ties. What are your favorite clothes?
Saya suka pakaian kasual. Saya selalunya memakai sepasang seluar pendek dan kemeja-T. Saya tidak suka tali leher. Apakah pakaian kegemaran kamu?


I like Baju Kurung. I often wear it to work.
Saya suka baju kurung. Saya selalu memakai ke kerja.


Wow! Baju kurung looks beautiful.
Wah! Baju kurung kelihatan cantik.


Yes, I prefer softer fabrics in summers.
Ya. Saya suka kain lembut pada musim panas.


Me too, and I rarely wear socks in summers. They get sweaty.
Saya juga, dan saya jarang pakai sarung kaki pada musim panas. Mereka berpeluhan.


Yes, that's true.
Yam betul.


'Kini, topi dalam aliran fesyen.' Pilih jawapan yang betul. ;
Nowadays, caps are in fashion.
Nowadays, caps are in fashionable.
Nowadays, caps are in trendy.
Today, caps are in fashion.
'Orang ramai memakai cermin mata hitam untuk elakkan pancaran matahari.' Pilih jawapan yang betul. ;
People wear shade to avoid sunshine.
People wear specs to avoid sunshine.
People wears shades to avoid sunshine.
People wear shades to avoid the sunshine.
'Saya suka kasut yang berwarna-warni.' Pilih jawapan yang betul. ;
I like colourful shoes.
I like colourfull shoes.
I like colourful shoe.
I like colourfully shoes.
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Hello Zura, what do you wear usually?
Hai Zura, apakah yang kamu biasa pakai?


I usually wear black clothes and black boots.
Saya selalunya pakai baju hitam dan kasut hitam.


But I like colorful dresses.
Tapi saya suka pakaian berwarna-warni.


I often wear a black coat.
Saya selalu pakai kot hitam.


But I often wear a red or an orange sweater.
Tapi saya selalu pakai sweater merah atau oren.


Your taste is quite different.
Citarasa kamu berlainan.


Yes.
Ya


Pilih jawapan yang betul.
What kind of clothes do you ______
oftenly
usually
sometimely
rare
Pilih jawapan yang betul.
Do your clothes ______
stinking
stinked
stinks
stink
Pilih jawapan yang betul.
He ______
often wears
often wear
often weared
often wearing
Pilih jawapan yang betul.
We ______
sometimes avoiding
sometimes avoids
sometimes avoid
sometime avoid
Pilih jawapan yang betul.
I usually ______
wears
wear
wearing
weared
Pilih jawapan yang betul.
I love wearing ______
woolen
woolens clothes
woolens
woollens
Pilih jawapan yang betul.
Cotton clothes are ______
very comfortable
very comfortably
very comfortables
very comfort
Pilih jawapan yang betul.
It's really ______
comfortably
comfi
comfort
comfortable
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya suka pakai seluar jeans.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Berbau
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya