Edilgen Çatı: Past Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 145
Edilgen Çatı: Past Tense
İpucu
Ahmet cleans the office every day. = Ahmet, ofisi her gün temizler.
Etken cümlelerde eylemi gerçekleştiren varlık özne, bu eylemden etkilenen ise nesnedir.
Bu örnekte Ahmet özne, ofis ise nesnedir.
Etken cümleleri öznenin ne yaptığını söylemek için kullanırız.
=
İpucu
Etken: The teacher corrected the mistakes. = Öğretmen hataları düzeltti.
ÖZNE = The teacher
FİİL = Corrected
NESNE= The mistakes
Edilgen: The mistakes were corrected by the teacher. = Hatalar öğretmen tarafından düzeltildi.
Edilgen cümle kurmak için: The mistakes (nesne) + to be (was/were) + corrected (fiilin geçmiş zaman çekimi) + by + the teacher (orijinal özne)
ACTIVE PASSIVE
Merve ate the apple. The apple was eaten by Merve.
Merve killed the man. The man was killed by Merve.
Merve ran the race. The race was run by Merve.
Merve stole the keys. The keys were stolen by Merve.
Merve rang the bell The bell was rung by Merve.
Merve drank the juice. The juice was drunk by Merve.
Active Passive
Merve ate the apple. The apple was eaten by Merve.
Subject + verb + object
I + ate + the apple
Object + [was/were] + past participle + by + subject
The apple + was + eaten + by + Merve.
'The police did not question him.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
He is not questioned by the police.
He did not questioned by the police.
He was not questioned by the police.
He doesn't questioned by the police.
'The kids forgot the whole story in a few days.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The whole story was forgotten by the kids in a few days.
The whole story is forgotten by the kids in a few days.
The whole story did forgotten by the kids in a few days.
The whole story was forgot by the kids in a few days.
'The children rang the bell.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The bell was rang by the children.
The bell was rung by the children.
The bell was ring by the children.
The bell was ranged by the children.
'How did they steal her car?' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
How was her car stolen?
How was her car stoled?
How was her car stole?
How was her car stealed?
'The wild animals killed two men yesterday.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Two men were killed by the wild animals yesterday.
Two men was killed by the wild animals yesterday.
Two men were kill by the wild animals yesterday.
Two men have killed by the wild animals yesterday.
'She sang a song.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
A song is sung by her.
A song was sung by her.
A song was sang by her.
A song was sanged by her.
'Somebody hit me.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
I was hitted.
I was hit.
I was hitten.
I is hit.
'A thief stole my car.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
My car was stolen by a thief.
My car was stoled by a thief.
My car is stolen by a thief.
My car did stolen by a thief.
'We stopped the bus.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
We were stopped by the bus.
The bus did stopped by us.
The bus was stopped by us.
The bus is stopped by us.
'She didn't win the prize.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The prize do not won by her.
The prize did not won by her.
The prize is not won by her.
The prize was not won by her.
'They didn't make their beds.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Their beds do not made by them.
Their beds are not made by them.
Their beds were not made by them.
Their beds were not make by them.
'Şu mektup onun tarafından mı gönderildi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Was that letter send by him?
Was that letter sent by him?
Is that letter sent by him?
Did that letter sent by him?
'I did not tell them.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
They did not told by me.
They do not told by me.
They are not told by me.
They were not told by me.
'She bought four apples.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Four apples were bought by her.
Four apples are buy by her.
Four apples were buyed by her.
Four apples did bought by her.
'The police arrested the thieves.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
The thieves were arrested by the police.
The thieves are arrested by the police.
The thieves did arrested by the police.
The thieves were arrest by the police.
'Maç bizim tarafımızdan kazanıldı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The match was win by us.
The match did won by us.
The match is won by us.
The match was won by us.
'Grandmother told good stories.' Bu cümlenin edilgen halini seçin.;
Good stories did tell by Grandmother.
Good stories are told by Grandmother.
Good stories were told by Grandmother.
Good stories do told by Grandmother.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime