Tempah hotel
try Again
Tip1:hello
Lesson 145
Tempah hotel
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Hello, how may I help you?
Hai, bolehkah saya membantu?


Hello, Can you connect me to the hotel reception?
Hai, bolehkah kamu sambungkan saya ke kaunter penerimaan hotel?


Yes, Speaking.
Ya, sinilah.


I want to book a room for the 10th and 11th of March.
Saya ingin menempah sebuah bilik untuk 10 dan 11 bulan Mac.


'Apakah yang boleh saya membantu?' Pilih jawapan yang betul. ;
How may I helping you?
How may I be help you?
How may I help you?
How may I helps you?
'Bolehkah sambung saya ke kaunter penerimaan hotel?' Pilih jawapan yang betul. ;
Can you connecting me to the hotel reception?
Can you connect me to the hotel reception?
Are you connect me to the hotel reception?
Can you connect me the hotel reception?
Saya ingin menempah sebuah bilik.
  • book
  • a room.
  • to
  • I
  • want
  • am
  'Tempah sebuah bilik untuk 2 hari.' Pilih jawapan yang betul. ;
  Book a room for 2 days.
  Book a room in 2 days.
  Book to a room for 2 days.
  Book for a room for 2 days.
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Do you want a room with a single bed or a double bed?
  Adakah anda inginkan bilik dengan satu katil single atau satu katil double?


  I want a room with a single bed.
  Saya mahu sebuah bilik dengan satu katil single.


  With an A.C.?
  Perlukan penghawa dingin?


  No, I want a room without an A.C.
  Tidak. saya perlukan sebuah bilik tanpa penghawa dingin.


  'Bilik yang dengan penghawa dingin.' Pilih jawapan yang betul. ;
  A room with an A.C.
  A room in an A.C.
  A room at an A.C.
  A room from an A.C.
  Saya mahu sebuah bilik yang tiada penghawa dingin.
  • I want
  • an A.C.
  • a
  • without
  • room
  • with
  'Berapa hari kamu memerlukan bilik itu?' Pilih jawapan yang betul.
  How many days do you need the room for?
  How much days do you need the room for?
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  What is the tariff for this room?
  Apakah kadar untuk bilik ini?


  The tariff is 50 Ringgit a night plus taxes.
  Kadar bilik ialah RM50 satu malam dengan cukai.


  Is breakfast included?
  Adakah merangkumi sarapan?


  Yes, breakfast is included.
  Ya, sarapan dirangkumi.


  Berapakah kadar untuk bilik ini?
  • tariff?
  • room's
  • is the
  • of
  • what
  • tariffs?
  Pilih jawapan yang betul.
  Is breakfast ______
  is include
  included
  includes
  to included
  Cuma termasuk sarapan sahaja.
  • included.
  • only
  • is
  • breakfast
  • includes.
  • include.
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  What is the check-out time?
  Pukul berapa kena daftar keluar?


  It is 12 noon.
  Ia 12 tengah hari.


  Ok, do you have an internet connection?
  Ok, adakah kamu ada rangkaian internet?


  Yes Sir, we have free Wi-Fi.
  Ya encik, kami ada Wi-Fi percuma.


  'Pukul berapa daftar keluar?' Pilih jawapan yang betul. ;
  What is the check-out time?
  What is the check-in time?
  What is the check time?
  What is the checking time?
  Masa daftar keluar ialah pukul 12 tengah hari.
  • check-out
  • is
  • 12.
  • time
  • noon.
  • The
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Adakah kamu rangkaian internet?
  Ya, kami ada Wifi percuma.
  • Wi-Fi.
  • Yes,
  • the
  • free
  • We have
  • We is
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  What is your name?
  Siapakah nama anda?


  My name is Mohd Ali.
  Nama saya ialah Mohd Ali.


  Will you pay by cash or card?
  Adakah anda membayar secara tunai atau kad kredit?


  I will pay by cash.
  Saya akan bayar secara tunai.


  When will you make the payment?
  Bilakah anda akan bayar?


  I will come tomorrow and pay, will that be fine?
  Saya akan datang untuk bayar besok. Boleh?


  Ok Mr. Mohd, see you tomorrow, have a nice day!
  Ok, En Mohd, jumpa anda besok.


  'Bagaimana anda membayar?' Pilih jawapan yang betul. ;
  How will you make the payment?
  How do you make the payment?
  How are you make the payment?
  How will you payment?
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya akan bayar dengan tunai.
  Saya akan bayar esok
  • I will
  • tomorrow.
  • I am
  • the
  • make
  • payment
  Semoga hari yang indah.
  • a
  • day.
  • nice
  • do
  • have
  • Are
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya