Airport बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 147
Airport बारे कुराकानी
What time=कति बजे
is=
the next flight=अर्को उड़ान
to Mumbai?=मुंबई को लागि
'पोखराको लागि अर्को उडान कहिले छ​?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
What time is next flight to Pokhara?
When time is the next flight to Pokhara?
What time is the next flight to Pokhara?
What time is the next flight from Pokhara?
'म भोलि (हवाई जहाज बाट) पोखरा जादैछु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
I am flying to Pokhara tomorrow
I am flying at Pokhara tomorrow
I am flying in Pokhara tomorrow
I am flying from Pokhara tomorrow
'दिल्लीबाट मुंबईको टिकट कति पर्छ​?' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
How many are the ticket from Delhi to Mumbai?
How much is the ticket from Delhi to Mumbai?
How much the ticket from Delhi to Mumbai?
How much is the ticket to Delhi from Mumbai?
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
I ______
am have two bags for
have two bags for
have two bags from
'कृपया सुरक्षा जांचको लागि अगाडि बढ्नुहोस्' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
Please proceed for the security check
Please to proceed for the security check
Please proceed the security check
Please proceed in the security check
टिप
Arrival = आगमन
Departure = प्रस्थान
फ्लाइट बिहान 8:00 बजे आउँछ.
  • at 8 AM.
  • will
  • The flight
  • depart
  • arrive
  • is
  'मेरो फ्लाईटको प्रस्थान ढिला भयो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस;
  My flight's departure has been delayed
  My flight's arrival has been delayed
  My flight's departure is been delayed
  My flight's arrival is been delayed
  प्रस्थान
  टिप
  मेरो फ्लाईट 30 मिनटले ढिला भयो​ = My flight is delayed by 30 minutes
  Delay = ढिला
  Delayed = ढिला हुनु.
  =
  जब कुनै क्रियालाई विशेषण को रुपमा प्रयोग गरिन्छ तब त्यस रुपलाई past participle form भनिन्छ​.
  मेरो फ्लाईट 2 घण्टाले ढिला भयो.
  • My flight
  • delayed
  • is
  • delay
  • 2 hours.
  • by
  'भारि ट्राफिकको कारणले मेरो फ्लाइट छुट्यो.' अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
  I missed the flight because of heavy traffic
  I caught the flight because of heavy traffic
  I am missed the flight because of heavy traffic
  I miss the flight because of heavy traffic
  कुहीरोको कारणले मेरो फ्लाईट ढिला भयो.
  • My flight
  • fog
  • delayed due to
  • delayed because to
  • got
  • was got
  मेरो फ्लाईट 6 बजे पुग्छ.
  • is
  • depart
  • arrive
  • at 6.
  • my flight
  • will
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I ______
  am late to
  am late for
  am late at
  window seat झ्यालको सिट
  middle seat मध्य सीट
  aisle seat गिर्जाखण्डको सीट
  म झ्याल नजिकको सिट मन पराउँछु.
  • would like
  • window
  • aisle
  • seat.
  • a
  • I
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  Hello, I want to check in for the 8 AM flight.
  हैलो, मलाई बिहान 8 बजेको फ्लाइटको लागि चेक इन गर्नु चाहान्छु.​


  Where are you flying to?
  तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ​?


  To Pokhara. Here's my ticket.
  पोखरा, यहाँ छ मेरो टिकिट.


  Thanks. Can I see your ID please?
  धन्यवाद, के म तपाईको ID हेर्न सक्छु?


  Sure, here it is. I would like a window seat please
  एकदम, यहाँ छ​. म झ्यालको सिट मन पराउँछु.


  Okay.
  ओके


  Is the flight on time?
  के फ्लाइट समयमा छ​?


  Yes, it is. Do you have any check-in baggage?
  हो छ के तपाईसँग कुनै चेक इनको बैग छ​?


  Yes. I have two check-in bags.
  छ, मसँग दुईवटा चेक-इन बैग छ​.


  म शाकाहारी भोजन मनपरौँछु.
  • vegetarian meal.
  • a
  • prefer
  • I am
  • I would
  • I can
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द