Perbualan di lapangan terbang
try Again
Tip1:hello
Lesson 147
Perbualan di lapangan terbang
What time=Bilakah
is=ialah
the next flight=penerbangan seterusnya
'Bilakah penerbangan seterusnya ke Kuala Lumpur?' Pilih jawapan yang betul. ;
What time is next flight to Kuala Lumpur?
When time is the next flight to Kuala Lumpur?
What time is the next flight to Kuala Lumpur?
What time is the next flight from Kuala Lumpur?
'Saya akan terbang ke Kuala Lumpur esok.' Pilih jawapan yang betul. ;
I am flying to Kuala Lumpur tomorrow.
I am flying at Kuala Lumpur tomorrow.
I am flying in Kuala Lumpur tomorrow.
I am flying from Kuala Lumpur tomorrow.
'Berapakah harga tiket dari Kuala Lumpur ke Sabah?' Pilih jawapan yang betul. ;
How many are the ticket from Kuala Lumpur to Sabah?
How much is the ticket from Kuala Lumpur to Sabah?
How much the ticket from Kuala Lumpur to Sabah?
How much is the ticket to Kuala Lumpur from Sabah?
Pilih jawapan yang betul.
I ______
am have two bags for
have two bags for
have two bags from
'Sila pergi untuk pemeriksaan keselamatan.' Pilih jawapan yang betul. ;
Please proceed for the security check.
Please to proceed for the security check.
Please proceed the security check.
Please proceed in the security check.
Tip
Arrival = ketibaan
Departure = pelepasan
Penerbangan itu akan tiba pada pukul 8am.
  • at 8 AM.
  • will
  • The flight
  • depart
  • arrive
  • is
  'Masa pelepasan penerbangan saya telah ditangguhkan.' Pilih jawapan yang betul. ;
  My flight's departure has been delayed.
  My flight's arrival has been delayed.
  My flight's departure is been delayed.
  My flight's arrival is been delayed.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Bertolak/berlepas
  Tip
  Penerbangan saya dilambatkan selama 30 minit = My flight is delayed by 30 minutes
  Delay = lambat.
  Delayed = dilambatkan
  =
  Penerbangan saya dilambatkan selama 2 jam.
  • My flight
  • delayed
  • is
  • delay
  • 2 hours.
  • by
  'Saya terlepas penerbangan kerana lalulintas yang sesak. ' Pilih jawapan yang betul. ;
  I missed the flight because of heavy traffic.
  I caught the flight because of heavy traffic.
  I am missed the flight because of heavy traffic.
  I miss the flight because of heavy traffic.
  Penerbangan saya ditangguhkan kerana jerebu.
  • My flight
  • fog.
  • delayed due to
  • delayed because to
  • got
  • was got
  Penerbangan saya akan tiba pada pukul 6.
  • is
  • depart
  • arrive
  • at 6.
  • my flight
  • will
  Pilih jawapan yang betul.
  I ______
  am late to
  am late for
  am late at
  Window seat Tempat duduk dekat tingkap
  Middle seat Tempat duduk tengah
  Aisle seat Tempat duduk dekat laluan
  Saya inginkan tempat duduk yang dekat dengan tingkap.
  • would like
  • window
  • aisle
  • seat.
  • a
  • I
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Hello, I want to check in for the 8 AM flight.
  Hai, saya ingin daftar masuk untuk penerbangan pukul 8am.


  Where are you flying to?
  Ke manakah kamu terbang?


  To Kuala Lumpur. Here's my ticket.
  Ke Kuala Lumpur. Ini tiket saya.


  Thanks. Can I see your ID please?
  Terima kasih. Bolehkah saya tengok IC anda?


  Sure, here it is. I would like a window seat please.
  Boleh. Inilah ia. Saya inginkan tempat duduk dekat tingkap.


  Okay.
  Baik.


  Is the flight on time?
  Adakah penerbangan itu tepat masa?


  Yes, it is. Do you have any check-in baggage?
  Ya. Adakah anda mempunyai bagasi untuk didaftar masuk?


  Yes. I have two check-in bags.
  Ya. Saya ada dua bagasi untuk didaftar masuk.


  Saya lebih inginkan satu makanan sayuran.
  • vegetarian meal.
  • a
  • prefer
  • I am
  • I would
  • I can
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya