İlgi zamirleri: Who, that, which,whose, where, when, what, why, whom
try Again
Tip1:hello
Lesson 148
İlgi zamirleri: Who, that, which,whose, where, when, what, why, whom
İpucu
=
İlgi zamirleri bir cümleyi bir isim veya zamirle bağlama görevi üstlenirler.

İsmi açıklamaya başlarken kullanılır. İlgi zamirlerinden bazılar şöyledir:

Who, that, which, whose, where, when, what, why ve whom
=
İpucu
Do you know that girl who has a dog? = Köpeği olan kızı tanıyor musun?
Burada 'who' (kim) ilgi zamiridir.
These are the boys who won the soccer match. = Bunlar futbol maçını kazanan erkek çocukları.
Kişiler için 'who' ilgi zamirini kullanırız.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He's the man ______
whose
who
whom
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He explained the reason ______
that
who
which
why
İpucu
I bought the car which was the best value for money. = Paranın karşılığını en iyi verecek arabayı satın aldım.
My friend has a dog that barks a lot. = Arkadaşımın çok fazla havlayan bir köpeği var.
Which ve that cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılır.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I don't want a house ______
which
who
whose
whom
İpucu
That's the man whose son is a singer. = Şu, oğlu şarkıcı olan adamdır.
Whose sahiplik veya ilişki belirtmek için kullanılır.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There's the lady ______
whose
who
who's
whom
İpucu
The hotel where we stayed was great. = Kaldığımız otel harikaydi.
Where mekanlar için kullanılır.
Do you remember when you saw me for the first time? = Beni ilk ne zaman gördüğünü hatırlıyor musun?
When zaman için kullanılır.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
That's the town ______
who
which
when
where
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Do you remember the time ______
when
where
why
who
İpucu
Did you understand what he said? = Onun ne söylediğini anladın mı?
Did you understand the thing that he said? = Onun söylediği şeyi anladın mı?
İlgi zamiri olan what 'the thing(s) that' anlamına gelir.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I couldn't really hear ______
that
what
why
where
İpucu
Nobody knows why they left. = Neden ayrıldığını kimse bilmiyor.
Why neden (reason) söylemek için kullanılır.
=
İpucu
The lawyer whom I met, advised me to go to court. = Buluştuğum avukat mahkemeye gitmemi tavsiye etti.
Resmi İngilizcede ilgi zamiri bir nesne olan kişiler için whom kullanılır. Burada nesne 'lawyer'dır, bu yüzden whom kullanırız.
=
İpucu
I have got a friend who's a writer. = Yazar olan bir arkadaşım var.
I have got a friend whose father is a writer. = Babası yazar olan bir arkadaşım var.
Unutmayın: Who's ve whose iki farklı sözcüktür.
Who's -> Who is/has
Whose -> kimin
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Are you the person to ______
that
whom
whose
'Bu, Japonyalı olan kız.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
This is the girl who is from Japan.
This is the girl which is from Japan.
This is the girl whom from Japan.
This is the girl whose is from Japan.
'Babası profesör olan adam şemsiyesini unuttu.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The man, who's father is a professor, forgot his umbrella.
The man, which father is a professor, forgot his umbrella.
The man, whose father is a professor, forgot his umbrella.
The man, whom father is a professor, forgot his umbrella.
'Annenin sana borç verdiği parayla ne yaptın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
What did you do with the money whom your mother lent you?
What did you do with the money whose your mother lent you?
What did you do with the money who your mother lent you?
What did you do with the money which your mother lent you?
'Bu, benim büyüdüğüm evdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
This is the house whom I grew up.
This is the house where I grew up.
This is the house that I grew up.
This is the house which I grew up.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime