Perbualan di stesen kereta api
try Again
Tip1:hello
Lesson 148
Perbualan di stesen kereta api
'Bilakah masa untuk keretapi yang seterusnya?' Pilih jawapan yang betul. ;
What time is the next train?
What time is the next train for?
What time is next train?
What time will the next train?
'KLIA Express akan sampai di platform yang mana satu?' Pilih jawapan yang betul. ;
Which platform will KLIA Express arrive at?
Which platform is KLIA Express arrive at?
Which platform will KLIA Express arrive for?
Which platform was KLIA Express arrive at?
Pilih jawapan yang betul.
The train ______
is delayed
is delay
delayed
has delayed
'Adakah keretapi ini berhenti di ' Pilih jawapan yang betul. ;
Does this train stop at the KL Railway Station?
Is this train stop at the KL Railway Station?
Does this train stops at the KL Railway Station?
Do this train stop at the KL Railway Station?
Berapa jauhkah stesen berikutnya?
  • how much
  • how
  • next station?
  • second station.
  • is the
  • far
  Adakah keretapi ini tepat masa?
  • on time?
  • does
  • train
  • is
  • with time?
  • the
  Pilih jawapan yang betul.
  What time ______
  does the train arrive
  is the train arrive
  does the train arrives
  does train arrive
  My ticket=Tiket saya
  is=ialah
  Tiket keretapi saya telah disahkan.
  • confirm.
  • my
  • is
  • confirmed.
  • ticket
  • mine
  'Adakah anda membuat penempahan?' Pilih jawapan yang betul. ;
  Are you have a reservation?
  Do you reserved?
  Do you have a reservation?
  Have you a reservation?
  Pilih jawapan yang betul.
  I booked my tickets 3 days ______
  ago
  previous
  prior
  'Berapa lamakah perjalanan keretapi ini? ' Pilih jawapan yang betul. ;
  How much is the train journey?
  How long is the train journey?
  How far is the train journey?
  How high is the train journey?
  'Saya kena bertolak sekarang, saya perlu megejar keretapi. ' Pilih jawapan yang betul. ;
  I have to go, I will catch a train.
  I have to go, I go to catch a train.
  I have to go, I have to caught a train.
  I have to go, I have to catch a train.
  Hurry up!=Cepat!
  The train=Keretapi itu
  Pilih jawapan yang betul.
  Is the train ______
  about to leaving
  about leave
  about to leave
  to leave
  'Bilakah keretapi itu dijangkakan akan tiba?' Pilih jawapan yang betul. ;
  When is the train accepted to arrive?
  When is the train expected to arrive?
  When will the train expected to arrive?
  When is the train expect to arrive?
  Pilih jawapan yang betul.
  I'm afraid, I ______
  will miss
  am miss
  miss
  have miss
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya