Yakın geçmiş zaman (olumlu)
try Again
Tip1:hello
Lesson 149
Yakın geçmiş zaman (olumlu)
İpucu
I have walked 2 kilometers already. = Daha şimdiden 2 kilometre yürüdüm.
'Present perfect' zaman kipini geçmişte başlamış ve halen devam etmekte olan eylemler için kullanırız.
I have had pasta once. = Bir kere makarna yedim.
Bu zaman kipi aynı zamanda geçmişte tamamlanmış ama zamanı tam olarak belirtilemeyen eylemler için de kullanılır.
İpucu
I have worked here since 1999. = 1999'dan beri burada çalışıyorum.
'Present Perfect Tense' zaman kipinde bir cümle kurmak için:
Özne + have/has + fiilin geçmiş zaman ortacı.
Bu arada 'work' fiilinin geçmiş zaman ortacı 'worked'dür.
She has met me once. = Benimle bir kere buluştu.

Burada 'meet' fiilinin geçmiş zaman ortacı 'met'tir. Çoğu fiilinin geçmiş zaman ortacı geçmiş zaman (past tense) çekimiyle aynıdır ama bu kurala uymayan düzensiz fiiller de vardır. Örnek: I eat (simple present), I ate (simple past), I have eaten (present perfect).
'To-be verb - Past participle form = Been'^~^'typefacestyle'
Present tense Present perfect tense
I am I have been
You are You have been
He is He has been
She is She has been
It is It has been
We are We have been
They are They have been
'Eat - Past participle form = Eaten'^~^'typefacestyle'
Present tense Present perfect tense
I study I have studied
You study You have studied
He studies He has studied
She studies She has studied
It studies It has studied
We study We have studied
They study They have studied
Present tense Present perfect tense
I eat I have eaten
You eat You have eaten
He eats He has eaten
She eats She has eaten
It eats It has eaten
We eat We have eaten
They eat They have eaten
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
has bought
has buy
have bought
have buyed
'Biraz önce onu aradınız.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You has just called her up.
You have just called her up.
You have just call her up.
You have just callen her up.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He ______
has lived
have lived
has liven
lived has
Yeni işine çoktan başladı.
  • has
  • already started
  • she
  • start
  • new job.
  • her
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  My computer is very old and it ______
  have never work
  have never worked
  has never work
  has never worked
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  We ______
  have seen
  has seen
  have see
  have saw
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  They ______
  has been
  been have
  have been
  have were
  'Ah hayır! Otobüsü kaçırdık.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Oh no! We have missed the bus.
  Oh no! We has miss the bus.
  Oh no! We has missed the bus.
  Oh no! We have miss the bus.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She ______
  have visited
  has visited
  has visit
  visited has
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  They ______
  have eaten
  have ate
  have eat
  has eaten
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Merve ______
  is bought
  has bought
  has buyed
  have buy
  Tüm sınavlarını geçti.
  • has passed
  • had passed
  • she
  • her exam
  • her exams.
  • all
  'Ev ödevimi kaybettim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I've lose my homework.
  I has lost my homework.
  I lost have my homework.
  I've lost my homework.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  have won
  have winned
  have win
  won have
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  O, işi tamamladı.
  Arabamızı yıkadık.
  • car.
  • we
  • washed
  • have
  • our
  • has
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  It ______
  have rained
  have rain
  has rained
  has rain
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime