कसैलाई निर्देश दिन सिक्नुहोस्
try Again
Tip1:hello
Lesson 15
कसैलाई निर्देश दिन सिक्नुहोस्
टिप
Sit down = बस्नुहोस्
Stand up = उठ्नुहोस्

1: हामि क्सैलाइ आदेश वा निर्देशन दिन को लागि सिंपल प्रेजेंट टेंस (सामान्य वर्त्तमान काल) को प्रयोग गर्छौ.

2: एउटा निर्देशन/आदेश अंग्रेज़ीमा विभिन्न स्तरमा दिन सकिन्छ​. यो स्पष्ट, विनम्र वा संकोच-जनक स्तरमा हुन सक्छ​. अहिले को लागि हामि स्पष्ट/सिधा रूपमा केन्द्रित हुन्छौं र बाकि पछिल्लो पाठहरुमा पढ्छौं.
Sit=बस्नु
down.=तल
अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
बस्नुहोस.
Stand=उठ्नुहोस
up.=माथि
'उठ्नुहोस.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Standing
Stand up
Stand down
Stood
Turn off=बन्द गर्नु
the=(आर्टिकल)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Turn off ______
a
an
the
Open=खोल्नु
the=(आर्टिकल)
Close=बंद गर्नु
the=(आर्टिकल)
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
______
Turn
Close
Turn off
अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
झयाल खोल्नुहोस्.
Close=बन्द गर्नु
your=तपाईको
'आँखा बन्द गर्नुहोस्' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
Turn off your eyes
Eyes closed
Close your eyes
Eyes close
झयाल बन्द गर्नुहोस्.
  • the
  • windows.
  • is
  • close
  • to
  • turn off
  Open=खोल्नु
  your=तपाईको
  'मुख् खोल्नुहोस्.' को अंग्रेज़ीमा सही अनुवाद छनौट गर्नुहोस्. (१ विकल्प छनौट गर्नुहोस्);
  Mouth open.
  Eyes open.
  Opens your mouth.
  Open your mouth.
  Listen=सुन्नु
  to=लाई
  the=(आर्टिकल)
  संगीत (लाई) सुन्नुहोस्.
  • the
  • music.
  • listen
  • listening
  • to
  ढोका खोल्नुहोस.
  • the
  • door.
  • open
  • is
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द