Bagaimana memberi arahan kepada seseorang
try Again
Tip1:hello
Lesson 15
Bagaimana memberi arahan kepada seseorang
Tip
Sit down = Duduk
Stand up = Berdiri
1: Untuk memberi perintah, kita gunakan simple present tense.

2. Perhatikan, biasanya pendengar tidak disebut semasa memberi perintah. Kita tidak mengatakan 'you sit down / you stand up' kerana sudah difahami bahawa ia ditujukan kepada si pendengar.
Sit=duduk
down=ke bawah
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul
Duduk
Stand=Berdiri
up=ke atas
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Berdiri.' ;
Sit up
Stand up
Stand down
You stand up
Turn off=Tutup/Padamkan
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
Turn off ______
a
an
the
Open=Buka
the=
Shut=Tutup
the=
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang tepat.
______
Turn
Close
Turn off
Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul
Buka tingkap itu
Close=Tutup
your=Anda
Pilih terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Tutup mata anda.' ;
Turn off your eyes
Eyes closed
Close your eyes
Eyes close
Tutup tingkap itu
  • the
  • windows
  • is
  • shut
  • to
  • turn off
  Open=Buka
  your=anda
  Pilihlah terjemahan dalam bahasa Inggeris yang betul 'Buka mulut anda.' ;
  Mouth open.
  Open mouth your.
  Opens your mouth.
  Open your mouth.
  Listen=Dengar kepada
  Dengar kepada muzik itu (sedang memberi arahan)
  • the
  • music
  • listen
  • listening
  • to
  • Hear
  Buka pintu itu
  • the
  • door
  • open
  • is
  • to
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya