Learn to count from 1-10
try Again
Tip1:hello
Lesson 15
Learn to count from 1-10
'İngilizcede Sayılar (Count 1–10 in English)'^~^'typefacestyle'
Sıfır (0) Zero
Bir (1) One
İki (2) Two
Üç (3) Three
Dört (4) Four
Beş (5) Five
Altı (6) Six
Yedi (7) Seven
Sekiz (8) Eight
Dokuz (9) Nine
On (10) Ten
'Sıfır' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
Zero
One
Two
Three
'Bir köpek' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
Four dogs
One dog
Two dogs
Three dogs
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bir
İpucu
Bir kız = One girl
Bir oğlan = One boy
İngilizcede, sıfatlar ve sayılar Türkçede olduğu gibi isimlerin önüne gelir.


Doğru seçeneğe tıklayın.
One girl
Two girls
'İki kiz' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
One girl
Three girls
Two girls
Two girl
'Üç İngiliz oğlan.' Doğru çeviriyi seçin:;
Three English boy.
Three English boys.
Two English girls.
Three boys English.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
Dört Çinli kız.
'1 + 3' kaç eder? Doğru cevabı seçin:;
Two
One
Three
Four


Kaç taneler? Doğru yanıtı seçin.
Three
Five


Kaç taneler? Doğru yanıtı seçin.
Three
Five
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
Beş


Kaç taneler? Doğru yanıtı seçin.
Seven
Six
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
Altı
'Yedi köpek.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Four dogs
Seven dogs
One dog
Three dogs


Kaç taneler? Doğru yanıtı seçin.
Nine
Four
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
Yedi Çinli kız.
'9 - 1 (9 eksi 1) ' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
Four
Five
Eight
Seven
'6+2' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
Eight
Five
Seven
Four
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Sekiz
'8+1' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin:;
Nine
Five
Seven
Three


Kaç taneler? Doğru yanıtı seçin.
Nine
Seven
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN
Dokuz
'4+6' Kaç eder? Doğru yanıtı seçin.;
Nine
Ten
Seven
Five
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
On
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime