Order counter वरील संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 15
Order counter वरील संभाषण
टिप
Sit down = खाली बसा
Stand up = उभे रहा

1:आपण कोणाला आदेश किंवा निर्देश देण्याकरिता सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सचा उपयोग करतो.

२: एक निर्देश/आदेश इंग्रजीमध्ये विविध स्तरांवर दिला जाऊ शकतो. याचा स्पष्ट, विनम्र किंवा संकोच जनक स्तरांवर होऊ शकतो. आत्तासाठी आपण स्पष्ट/सरळ रूपावर भर देवूयात आणि बाकी पुढच्या धड्यांमध्ये शिकुयात
Sit=बसणे
down=खाली
इंग्रजीत भाषांतर करा
बसून घ्या
Stand=उभे राहणे
up=वर
'उभे रहा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Standing
Stand up
Stand down
Stood
Turn off=बंद करणे
the=(वस्तू)
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा.
Turn off ______
a
an
the
Open=उघडणे
the=(वस्तू)
Close=बंद करणे
the=(वस्तू)
मिसिंग शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
Turn
Close
Turn off
इंग्रजीत भाषांतर करा
खिडक्या खोला
Close=बंद करणे
your=आपला / आपले
'डोळे बंद करा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
Turn off your eyes
Eyes closed
Close your eyes
Eyes close
खिडक्या बंद करा
  • the
  • windows
  • is
  • close
  • to
  • turn off
  Open=खोलणे
  your=आपलं / आपले
  'तोंड उघडा' चे इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा. (1 पर्याय निवडा);
  Mouth open
  Eyes open
  Opens your mouth
  Open your mouth
  Listen=ऐकणे
  to=ला
  the=(आर्टिकल)
  संगीत (ला) ऐकण्यासाठी
  • the
  • music
  • listen
  • listening
  • to
  दरवाजा खोला
  • the
  • door
  • open
  • is
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द