खेल, व्यायाम, र शौक: Go, do, play को प्रयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 150
खेल, व्यायाम, र शौक: Go, do, play को प्रयोग
Go Do Play
riding aerobics badminton
jogging gymnastics tennis
cycling taekwondo football
fishing judo basketball
sailing karate chess
running kung-fu cricket
skiing a crossword puzzle board games
skating exercise rugby
swimming yoga hockey
dancing athletics baseball
bowling archery volleyball
टिप
How often do you play tennis? = तपाई प्राय कति पटक टेनिस खेल्नु हुन्छ​?

Play यस्तो खेलहरुको सँग प्रयोग हुन्छ​ जुन:

1) बलले खेलिन्छ​

2) कुनै प्रतियोगिको बिरुद्द खेलिन्छ

3) कुनै टिमको विरुद्ध खेलिन्छ
=
टिप
I go jogging every morning = म सधैँ बिहान दौडन जान्छु

Go यस्तो खेल वा गतिविधि सँग प्रयोग हुन्छ​ जुन:

1) जसको नामको अंतमा -ing आउँछ,​ जस्तै swimming, dancing, running etc. नेपालीमा यी खेलहरुको नामको अगाडि हामी धेरै जसो 'जान्छु' लगाउँछौ (दौडन जान्छु, पौडिन जान्छु).
=
टिप
Sachin does Yoga every day = सचिन सधैँ योगा गर्छ​

Do बिना टिमको खेलको लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै Yoga, Judo, Karate, Aerobics etc. नेपालीमा यी खेलहरुको नामको अगाडि हामी धेरै जसो 'गर्छु' लाग्छ​ (योगा गर्छु, जुडो गर्छु).
=
Does, 3rd person (singular) सँग हुन्छ​.
मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये
I ______
play
do
go
playing
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
They like to ______
go
play
playing
going
मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस
I ______
play
go
do
doing
किन न हामी क्रिकेट खेलौँ?
  • go
  • why don't we
  • play
  • why aren't we
  • do
  • cricket?
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I ______
  play
  have
  go
  going
  'Skiing' सँग कुन क्रियाको प्रयोग हुन्छ​?
  Play
  Go
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I ______
  go
  do
  play
  'मलाई बलिंग जान मनपर्छ​' को अंग्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ​?;
  I like to go bowling.
  I like to bowling.
  I like to play bowling.
  I like to seeing bowling.
  'मलाई कम्प्युटर गेम्स खेल्न मनपर्दैँन​'
  I don't like playing computer games
  I don't like doing computer games
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  He used to ______
  play
  go
  went
  gone
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I am ______
  going
  doing
  playing
  go
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  They usually ______
  do
  go
  play
  playing
  'नेहा र अक्षय कराटे गर्छन्.' को अंग्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ?;
  Neha and Akshay play Karate.
  Neha and Akshay do Karate.
  Neha and Akshay go Karate.
  Neha and Akshay playing Karate.
  'Exercise' को सँग कुन क्रियाको प्रयोग हुन्छ​?;
  do
  doing
  see
  play
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर रिक्त स्थान भर्नुहोस्
  I heard that you ______
  play
  go
  do
  doing
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द