Go, do, play (gitmek, yapmak, oynamak) kullanımı alıştırması
try Again
Tip1:hello
Lesson 150
Go, do, play (gitmek, yapmak, oynamak) kullanımı alıştırması
Singular Plural
I have not worked We have not worked
You have not worked You have not worked
He/She/It has not worked They have not worked
İpucu
I have not eaten anything. =
Olumsuz bir cümle yapmak için:
Özne + have/has + not + geçmiş zaman ortacı
She has not eaten anything. =
'He/she/it' ile 'has' kullanırız.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
have not been
has not been
have not
haven't
Bu oyunu daha önce oynamamıştı.
  • before.
  • this game
  • he
  • have not played
  • don't play
  • has not played
  'Banyoyu bir haftadır temizlemedi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  She have not cleaned the bathroom in a week.
  She has not cleaned the bathroom in a week.
  She haven't cleaned the bathroom in a week.
  She has not clean the bathroom in a week.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  have not opened
  has not opened
  have not open
  has not open
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  He ______
  hasn't gone
  haven't gone
  hasn't went
  hasn't go
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  They ______
  has not gone
  have not gone
  has not go
  haven't go
  'Muz henüz tamamen kararmadı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  The banana hasn't not turned brown yet.
  The banana haven't turned brown yet.
  The banana hasn't turned brown yet.
  The banana hasn't turn brown yet.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  You ______
  has not finish
  have not finished
  have not finish
  has not finished
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  It ______
  has not started
  have not started
  has not start
  have not starting
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  The cat ______
  have not jumped
  has not jumped
  has not jumpen
  not has jumped
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Merve ______
  have not stolen
  has not stealed
  has not stole
  has not stolen
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  The teacher ______
  has not came
  has not comed
  has not come
  not has come
  Biz odadan çıkmadık.
  • out the
  • have not going
  • out of the
  • have not gone
  • room.
  • we
  Merve'ye onun hakkında bir şey anlatmadılar.
  • about him.
  • about them
  • they have not
  • Merve
  • told
  • telling
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Pervin ______
  has not washed
  has not wash
  have not washed
  has not washen
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She ______
  has not travel
  has not traveled
  has not traveld
  not has traveled
  'Cemal süt almadı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Cemal has not buyed the milk.
  Cemal has not bought the milk.
  Cemal has not brought the milk.
  Cemal has not boughten the milk.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  You ______
  haven't comb
  haven't comben
  haven't combs
  haven't combed