Penggunaan 'Once, twice, thrice'
try Again
Tip1:hello
Lesson 152
Penggunaan 'Once, twice, thrice'
I=Saya
have met=telah berjumpa
him=dia
Tip
Once = sekali
Untuk kejadian yang berlaku sekali, gunakan 'once'.
Eg: I have seen her once = Saya pernah jumpa dia sekali sahaja.
'Saya menelefonnya sekali dalam sehari. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I call him one a day.
I call him once a day.
I call him twice a day.
I call him first a day.
'Saya minum teh sekali dalam 2 hari. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I drink tea once in two days.
I drink tea once two days.
I drink tea twice in two days.
I drink tea once in two day.
He=Dia
visits me=melawat saya
twice=dua kali
Tip
Twice = Dua kali
Untuk perkara yang berlaku 2 kali menggunakan \'twice\' .
\'Twice\' juga boleh menjadi\'two times\'= dua kali.
Eg: I bathe twice a day = Saya mandi dua kali sehari.
'Saya menghadiri kelas English dua kali seminggu. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have an English class two time a week.
I have an English class once a week.
I have an English class twonce a week.
I have an English class twice a week.
'Mereka bermain bola sepak dua kali seminggu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They play football twice one week.
They play football twice week.
They play football twice a week.
They play football twice a weeks.
They=Mereka
visited us=telah melawat kami
thrice=tiga kali
Tip
Thrice = tiga kali
Untuk perkara yang berlaku 3 kali menggunakan \'thrice\'.
\'Thrice\' juga boleh ditulis sebagai \'three times\'.
Eg: Thrice a day = tiga kali sehari
'Emak saya memasak makanan tiga kali sehari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
My mother cooks food thrice a day.
My mother cooks food twice a day.
My mother cooks food once a day.
My mother cooks food three a day.
'Kami mesti makan 3 kali sehari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We must have food third day.
We must have food three time a day.
We must have food thrice a day.
We must have food three a day.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We go to school ______
once
one
one times
ones
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I exercise ______
fource
fourth
four times
four time
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She goes shopping ______
thrice
three
third
thrise
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Hari jadi datang sekali setahun.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya terjumpa dia dua kali di pusat membeli-belah.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya telah menonton filem ini 5 kali.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya