News वर चर्चा
try Again
Tip1:hello
Lesson 155
News वर चर्चा
संवाद ऐका
Anu, did you watch the news today?
अनु, काय तुम्ही आज बातम्या पहिल्या?


No, what happened?
नाही, काय झाले?


There was an earthquake in Gujarat.
गुजरात मध्ये भूकंप आला होता.


Oh my God, that's a terrible news.
हे देवा, हि एक भयानक बातमी आहे


'काय आज आपण बातम्या पहिल्या?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Did you watch the news today?
Will you watch the news today?
Are you watch the news today?
Is you watch the news today?
'गुजरात मध्ये भूकंप आला होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
There was an earthquake in Gujarat
There was the earthquake in Gujarat
There is an earthquake in Gujarat
There had an earthquake in Gujarat
आजची ताजी बातमी
  • Today
  • news
  • is
  • Today's
  • a
  • latest
  हे देवा
  संवाद ऐका
  I hope there was no casualty
  आशा करतो/करते कोणी दुर्घटनेचे शिकार झाले नसतील


  According to the report, 20 dead bodies have been found.
  अहवालानुसार 20 प्रेते सापडली आहेत


  What!
  काय!


  It could have been worse, but thankfully, the help arrived on time.
  आणि अजून जीवितहानी झाली असती, पण आभार आहेत, मदत वेळेवर पोहोचली.


  'आशा करतो/करते कोणी अपघाताचे शिकार झाले नाहीत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am hope there was no casualty
  I hope there was no casualty
  I hope there was no casually
  I hope there's was no casualty
  'रुग्णवाहिनी वेळेवर आली' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  The ambulance arrived on time
  The ambulance arrive on time
  The ambulance was arrived on time
  The ambulance was arrive on time
  संवाद ऐका
  Did you watch the news about the floods in Uttarakhand?
  काय आपण उत्तराखंड मध्ये पुराची बातमी पाहिली?


  Yes, I heard some people suffered for months.
  हो, मी ऐकले काही लोकांना बरेच महिने त्रास सहन करावा लागला.


  It was difficult for the rescue workers to reach there.
  बचाव कार्यकर्त्यांना तिथे पोहोचणे अवघड होते


  'काय आपण उत्तराखंड मधील पुराची बातमी ऐकली?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Did you hear the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you listen the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you hear to the news about the floods in Uttarakhand?
  Did you hear the news at the floods in Uttarakhand?
  'त्यांना काही महिने त्रास सहन करावा लागला' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  They suffered for months
  They are suffering for months
  They were suffered for months
  They will be suffering for months
  मदतकर्त्यांना तिथे पोहोचणे अवघड होते
  • helpers
  • it was
  • difficult
  • the helpers
  • to reach there
  • for
  संवाद ऐका
  Natural disasters are increasing day by day.
  There is a similar situation in J & K.
  दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्ती वाढत जात आहेत.
  J&K मध्ये समान स्थिती आहे.


  The situation is getting worse with each passing day.
  प्रत्येक गेलेल्या दिवसासोबत स्थिती बिघडत जात आहे.


  I pray for the families living there.
  मी तिथे राहणाऱ्या परीवारांसाठी प्रार्थना करतो/करते


  Me too, but we should also send help.
  मी सुद्धा, पण आपल्याला मदतही पाठवली पाहिजे


  'दिवसेंदिवस नैसर्गिक आपत्ती वाढत चालल्या आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Day by day, natural disasters are increasing
  Day by day, naturally disasters are increasing
  Day by day, have natural disasters increasing
  Day by day, natural disasters is increasing
  स्थिती खूप खराब आहे
  • worse
  • was very
  • situation
  • is very
  • the
  • bad
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  There was a similar ______
  situation in
  situated in
  situation on
  situated at
  'मी तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी प्रार्थना करतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा
  I pray for the families living their.
  I pray for the families living there.
  'आपल्याला तिथे मदत पाठवायला हवी' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  We should send help there
  We are send help there
  Should we send help there?
  We would send help there
  संवाद ऐका
  What can we do to help?
  आपण मदतीसाठी काय करू शकतो


  We can send some stuff
  आपण काही सामान पाठवू शकतो


  Like what?
  जसे काय?


  They require blankets, medicines, and dry ration after such a disaster.
  अशा आपत्ती नंतर त्यांना रजई, औषधे, आणि कोरड्या अन्न-धान्याची गरज असते.


  'आपण मदतीसाठी काय करू शकतो?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  How can we do to help?
  What can we help?
  What can we do help?
  What can we do to help?
  आपण काही सामान पाठवू शकतो
  • some stuff
  • are
  • can
  • sent
  • send
  • we
  'त्यांना कोरड्या अन्न-धान्याची गरज आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  They need dry ration
  They must dry ration
  They have dry ration
  They should dry ration
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  If such a situation ______
  arises
  is arises
  arising
  to arises
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द