आपल्या आवडीच्या खेळाबाबत चर्चा
try Again
Tip1:hello
Lesson 156
आपल्या आवडीच्या खेळाबाबत चर्चा
संवाद ऐका
What's your favorite sport?
आपला आवडता खेळ कोणता आहे?


My favorite sport is Cricket.
माझा आवडता खेळ क्रिकेट आहे.


Great! Do you like test cricket or 20-20?
खूप छान! आपल्याला टेस्ट क्रिकेट आवडते कि 20-20?


I prefer 20-20.
मला 20-20 जास्त आवडते.


Which is your favorite team?
आपला आवडता संघ कोणता आहे?


My favorite team is Kolkata Knight Riders.
माझा आवडता संघ कलकत्ता नाइट राइडर्स आहे.


'आपला आवडता खेळ कोणता आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
What's your favorite sport?
What be your favorite sport?
What is in your favorite sport?
Who is your favorite sport?
मला हॉकी पाहायला आवडते.
  • am
  • like
  • to look
  • hockey
  • I
  • to watch
  'आपला आवडता संघ कोणता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Which is your favorite team?
  Who is your favorite team?
  Which is your best team?
  Which is your favoritest team?
  माझा आवडता संघ
  संवाद ऐका
  What do you like about KKR?
  आपल्याला KKR च्या विषयी काय चांगले वाटते?


  They have really good players in the team.
  त्यांच्या संघात पुष्कळ चांगले खेळाडू आहेत.


  My favorite team is Delhi Daredevils, I think their team is better.
  माझा आवडता समूह Delhi Daredevils आहे, मला वाटते त्यांचा संघ उत्तम आहे.


  Not at all, KKR is the best.
  अजिबात नाही, KKR सगळ्यात चांगला आहे.


  'आपल्याला त्यांच्या बाबतीत काय आवडते?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  What do you like about they?
  What do you like about themselves?
  What do you like about them?
  What do you like about their?
  मला त्यांच्या संघातील खेळाडू आवडतात
  • the players
  • I
  • like
  • in there
  • team
  • in their
  'माझ्या मते त्यांचा समूह उत्तम आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I think, their team is the best.
  I think, their team is more good.
  I think, their team is better.
  I think, their team is more better.
  'अजिबात नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Not at all
  No at all
  Not all
  Not now
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  They ______
  have really good
  are have really good
  having really good
  has really good
  संवाद ऐका
  I think Delhi Daredevils' strategy is good.
  माझ्या मते Delhi Daredevils चे धोरण चांगले आहे.


  Maybe, but KKR plays better than them.
  असू शकते, पण KKR त्यांच्यापेक्षा चांगली खेळते.


  Did you watch the match last night?
  काय तुम्ही काल रात्री सामना पाहिला?


  Yes, it was an interesting match!
  हो, तो खूपच मनोरंजक सामना होता.


  'त्या समूहाचे धोरण चांगले आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  That team's strategy is good.
  That team is strategy is good.
  That team has strategy is good.
  That team has to be strategy is good.
  'असू शकते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Maybe
  Should be
  Would be
  Is to be
  काय आपण काल रात्री सामना पहिला?
  • were
  • the match
  • last night
  • you
  • watch
  • did
  संवाद ऐका
  But your favorite team lost the match yesterday!
  पण आपला आवडता संघ तर काल सामना हारला!


  Yes, I know. I am sure they will play better next time.
  हो, मला माहित आहे. मला खात्री आहे, ते पुढच्या वेळी उत्तम खेळतील.


  Let's see!
  बघूया.


  इंग्रजीत योग्य भाषांतर निवडा 'पण आपला आवडता समूह तर काल सामना हारला.'
  But your favorite team lost the match.
  But your favorite team had lose the match.
  ते पुढच्या वेळी चांगले खेळतील
  • more
  • they will
  • next time
  • better
  • second time
  • play
  'मला खात्री आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am sure
  I am surely
  I have sure
  I am surety
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द