Bercakap tentang permainan/ perlawanan kegemaran anda
try Again
Tip1:hello
Lesson 156
Bercakap tentang permainan/ perlawanan kegemaran anda
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
What's your favorite sport?
Apa sukan yang kamu gemari?


My favorite sport is Cricket.
Sukan kegemaran saya ialah kriket.


Great! Do you like test cricket or 20-20?
Bagus! Adakah kamu suka ujian kriket atau 20-20?


I prefer 20-20.
Saya lebih suka 20-20.


Which is your favorite team?
Mana satukah pasukan kegemaran anda?


My favorite team is Malaysia national cricket team.
Pasukan kegemaran saya ialah pasukan kriket negara Malaysia.


'Apakah sukan yang kamu suka?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
What's your favorite sport?
What be your favorite sport?
What is in your favorite sport?
Who is your favorite sport?
Saya suka menonton hoki.
  • am
  • like
  • to look
  • hockey.
  • I
  • to watch
  'Mana satukah pasukan kegemaran kamu?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Which is your favorite team?
  Who is your favorite team?
  Which is your best team?
  Which is your favoritest team?
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Pasukan kegemaran saya.
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  What do you like about Malaysia national cricket team?
  Kenapa kamu suka pasukan kriket negara Malaysia?


  They have really good players in the team.
  Mereka mempunyai pemain yang bagus dalam pasukan itu.


  My favorite team is England cricket team, I think their team is better.
  Pasukan kegemaran saya ialah pasukan kriket England. Saya berasa pasukan mereka lagi hebat.


  Not at all, Malaysia national cricket team is the best.
  Pastinya bukan, pasukan kriket negara Malaysia adalah yang terbaik.


  'Apakah yang kamu suka tentang mereka?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  What do you like about they?
  What do you like about themselves?
  What do you like about them?
  What do you like about their?
  Saya suka pemain dalam pasukan mereka itu.
  • the players
  • I
  • like
  • in there
  • team.
  • in their
  'Saya berfikir, pasukan mereka ialah yang terbaik. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I think, their team is the best.
  I think, their team is more good.
  I think, their team is better.
  I think, their team is more better.
  'Pastinya bukan' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Not at all
  No at all
  Not all
  Not now
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  They ______
  have really good
  are have really good
  having really good
  has really good
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  I think England cricket team's strategy is good.
  Saya berasa strategi pasukan kriket England sangat bagus.


  Maybe, but Malaysia national cricket team plays better than them.
  Mungkin, tetapi pasukan kriket negara Malaysia bermain lebih baik daripada mereka.


  Did you watch the match last night?
  Adakah kamu menonton perlawanan semalam?


  Yes, it was an interesting match.
  Ya, ia adalah perlawanan yang menarik.


  'Strategi pasukan itu sangat baik. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  That team's strategy is good.
  That team is strategy is good.
  That team has strategy is good.
  That team has to be strategy is good.
  'Mungkin' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Maybe
  Should be
  Would be
  Is to be
  Adakah kamu menonton perlawanan semalam itu?
  • were
  • the match
  • last night?
  • you
  • watch
  • did
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  But your favorite team lost the match yesterday.
  Tetapi pasukan kegemaran kamu telah kalah dalam perlawanan semalam.


  Yes, I know. I am sure they will play better next time.
  Ya, saya tahu. Saya pasti mereka akan bermain dengan lebih baik lain kali.


  Let's see!
  Tengok macam mana nanti!


  Tetapi pasukan kegemaran kamu telah kalah dalam perlawanan itu. 'Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.'
  But your favorite team lost the match.
  But your favorite team had lose the match.
  Mereka akan bermain dengan lebih baik lain kali.
  • more
  • they will
  • next time.
  • better
  • second time.
  • play
  'Saya pasti.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I am sure.
  I am surely.
  I have sure.
  I am surety.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya