Latihan untuk Simple present vs present progressive
try Again
Tip1:hello
Lesson 159
Latihan untuk Simple present vs present progressive
Tip
Ahmad plays football every Tuesday = Ahmad bermain bola sepak setiap hari Selasa.
Apabila bercakap tentang perkara/tabiat yang selalunya berlaku, kita menggunakan bentuk ayat 'Simple Present' .
Look! Ahmad is playing football right now = Tengok! Ahmad sedang bermain bola sepak sekarang.
Bentuk ayat 'Present Progressive' digunakan untuk perkara yang sedang berlaku sekarang.
simple present present progressive / present continuous
i speak i am speaking
you speak you are speaking
he / she / it speaks he / she / it is speaking
we speak we are speaking
they speak they are speaking
water boils at 100 degrees. the water is boiling at 100 degrees.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The film usually ______
start
starts
is starting
starting
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
go
am going
went
am go
'Saya sedang berfikir untuk berpindah kerana terdesak oleh jiran-jiran saya. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I am thinking of moving, because right now my neighbours are driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours drive me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours is driving me crazy!
I am thinking of moving, because right now my neighbours are drive me crazy!
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It's after midnight now, and I ______
am still trying
still trying
still try
am still try
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
People ______
are dancing and shout
are dancing and shouting
is dancing and shouting
is dance and shouts
'Apabila saya mengadu kepada jiran di sebelah, mereka marah. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
When I am complaining to the people next door, they get annoyed.
When I complain to the people next door, they are getting annoyed.
When I complain to the people next door, they get annoyed.
When I am complain to the people next door, they get annoyed.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
does not
do not
are not
is not
'Ini adalah sebabnya kenapa saya sedang mencari tempat tinggal yang baru. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
That's why I am look for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to living.
That's why I looking for a new place to live.
That's why I am looking for a new place to live.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Rosmah ______
works
working
working is
work
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Rosmah ______
works
work
is working
are working
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ali ______
loves
love
loving
are loving
'Saya akan mengadakan jamuan pada minggu depan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I is organizing a party next week.
I'm organize a party next week.
I organize a party next week.
I'm organizing a party next week.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
is having
has
is have
have
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I have to go now. It ______
gets
is getting
is get
are getting
'Saya sedang bermain bola sepak sekarang.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I'm playing football right now.
I'm play football right now.
I plays football right now.
I play football right now.
Saya sedang menonton sebuah filem sekarang.
  • I
  • am
  • watch
  • a
  • watching
  • movie right now.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  It ______
  rains
  rain
  is raining
  are raining
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Generally, it ______
  is raining
  rains
  is rain
  rain
  'Adakah kamu akan datang malam ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Is you coming tonight?
  Is you come tonight?
  Are you come tonight?
  Are you coming tonight?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya