शब्द बनाउन सिक्नु: Noun, person, Adjective
try Again
Tip1:hello
Lesson 160
शब्द बनाउन सिक्नु: Noun, person, Adjective
डायलाँग सुन्नुहोस्
I went to an Art exhibition last week.
म पछिल्लो हप्ता एउटा कला प्रदर्शनीमा गएको थिए.


I have never been to an art exhibition, what is it like?
म कला प्रदर्शनीमा कहिले पनि गएको छैन, त्यो कस्तो हुन्छ?


A lot of artists put their work on display.
धेरै कलाकारहरु आफ्नो काम प्रदर्शनीमा राख्छन्.


What sort of work?
कस्तो किसिमको काम?


Some really artistic stuff like paintings, handicrafts, etc.
केही कलात्मक कुराहरु, जस्तै चित्रकला, हस्तकला आदि.


टिप
=
Art = कला
Artist = कलाकार
Artistic = कलात्मक.
=
Artistic is an adjective; Art is a noun, and Artist is also a noun
'कला प्रदर्शनीमा कलाकारहरूले कलात्मक चित्रकला देखाए.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Artists show their artistic paintings in the art exhibition
Artistic showed their art paintings in the art exhibition
Art showed their artistic paintings in the art exhibition
Artists showed their artistic paintings in the art exhibition
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
My friend is an amazing ______
photograph
photographer
photographic
photography
उनीहरु एकजना फोटो खिच्ने कहाँ गए जसले फोटो खिच्ने कलाले उनीहरुलाई प्रभावित गरेका थिए.
  • who impressed them
  • with his
  • photography skills.
  • They went to a
  • photographer skills.
  • photographer
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  My love for ______
  photographic
  photography
  photograph
  photographer
  डायलाँग सुन्नुहोस्
  What do you know about the Indian economy?
  तपाई भारतीय अर्थव्यवस्थाको बारेमा के जानुहुन्छ?


  India is a mixed economy. It is a mix of capitalism and socialism.
  भारत एउटा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो. यो पूंजीवाद र समाजवादको एउटा मिश्रण हो.


  What about the famous economists, what do you know about them?
  र प्रसिद्ध अर्थशास्त्रिहरुको बारेमा, तपाईलाई त्यसको बारेमा के थाहा छ?


  I know about Mr. Manmohan Singh, he served as the 14th Prime Minister of India
  मलाई श्री मनमोहन सिंहको बारेमा थाहा छ, उनी भारतको १४ औं प्रधानमन्त्री थिए.


  What measures did he take for economic welfare?
  उहाँले आर्थिक कल्याणको लागि के उपाय गर्नुभएको थियो?


  I don't know much about that.
  मलाई यसको बारेमा धेरै थाहा छैन.


  टिप
  =
  Economy = अर्थव्यवस्था (noun)
  Economist = अर्थशास्त्री (noun)
  Economical = किफायत (adjective)
  Economic = आर्थिक (adjective)
  =
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Tata Nano is an ______
  economic
  economical
  economist
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Defence Minister travels ______
  economy
  economics
  economist
  उहाँ एक महान अर्थशास्त्री हुनु हुन्थ्यो जसले नेपालको अर्थव्यवस्था सुधार गर्नु भयो र सबै कुरा किफायती दरमा उपलब्ध गराउनु भयो.
  • who improved Nepal's
  • at economical rates.
  • He was a great
  • economist
  • and made everything available
  • economy
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He manages the ______
  economic
  economist
  economy
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  DDLJ was a ______
  music
  musical
  musician
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  A.R. Rahman is a world-class ______
  musician
  music
  musical
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He contributed a lot to the ______
  musician
  music
  हुनत शोले एउटा संगीतात्मक फिल्म होइन तर त्यस फिल्मको संगीतकारहरूले राम्रो संगीत बनाएका थिए.
  • film, but its
  • Although Sholay is not a
  • music.
  • musicians
  • composed good
  • musical
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He is at a ______
  manage
  manager
  managerial
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  They had a party yesterday and the ______
  managerial
  manage
  management
  डायलाँग सुन्नुहोस्
  What do you do?
  तपाई के गर्नुहुन्छ?


  I work at a bank.
  म एउटा बैंकमा काम गर्छु.


  What is your position?
  तपाईको दर्जा के हो?


  I am at a managerial position.
  म एउटा प्रबंधकीय दर्जामा छु.


  What is your designation?
  तपाईको पद के हो?


  I am an Account manager.
  म एउटा खाता प्रबन्धक हो.


  What are your qualifications?
  तपाईको योग्यताहरू के हो?


  I am a Management graduate.
  म एउटा म्यानेजमेन्ट ग्रेजुएट हूं.


  'उसले एउटा प्रतियोगितामा भाग लियो जहाँ देशभरीबाट प्रतियोगिहरु आएको थिए र उनीहरु धेरै नै प्रतिस्पर्धी थिए.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  He took part in a competitors where competition from across the country came and they were very competitive
  He took part in a compete where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competition where competitors from across the country came and they were very competitive
  He took part in a competitive where competitors from across the country came and they were very competition
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  He has a ______
  competition
  competitive
  compete
  competitor
  मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिये.
  He is a fierce ______
  competitor
  compete
  competitive
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He works in the Jewelry ______
  industrial
  industry
  industrialist
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He is not an ______
  industry
  industrial
  industrialist
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  His house is in an ______
  industrial
  industry
  industrialist
  रूखहरू उत्पादक हुन, तिनका उत्पादन फल हुन र ति उर्वर जमिनमा बढ्छन.
  • productive land.
  • fruits and they
  • their products are
  • producers,
  • grow on a
  • Trees are
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  You should do something ______
  product
  productive
  producer
  production
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She uses good ______
  production
  productive
  products
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He is a film ______
  producer
  productive
  production
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  My uncle is into film ______
  produce
  production
  product
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द