व्यवहार आणि सवयींवर चर्चा: Using would
try Again
Tip1:hello
Lesson 161
व्यवहार आणि सवयींवर चर्चा: Using would
टिप
I used to have long hair when I was a child. = जेव्हा मी लहान होतो, तेव्हा माझे केस लांब असायचे.

Used to गतकाळाची स्थिती, सवयी, किंवा वारंवार केल्या जाणाऱ्या कार्यांचा संकेत करतो.
असे काही जे गतकाळात नियमित रूपाने होते, पण आता होत नाही
=
टिप
Every Saturday, I would go on a long bike ride = दर शनिवारी, मी एक लांब बाइक स्वारीवर जायचो.
Every Saturday, I used to go on a long bike ride = दर शनिवारी, मी एक लांब बाइक स्वारीवर जायचो
Action verbs च्या सोबत 'would' आणि 'used to' दोन्हीही शक्य आहे. पण state किंवा स्थिति (have, hate, love) च्या सोबत फक्त 'used to' चा वापर होतो
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Rahul ______
would
use to
used to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
wouldn't
would
use to
used to
'जेव्हा मी लहान होतो, तेव्हा आमच्याकडे एक कुत्रा असायचा' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
When I was a child, we used to have a dog.
When I was a child, we use to have a dog.
When I was a child, we will have a dog.
When I was a child, we have a dog.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
As a student, he never ______
will have
would
use to
used to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Did you ______
used to
use to
would
'इथे कधीही एक कॉफीचे दुकान नसायचे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
There never use to be a coffee shop here.
There never would be a coffee shop here.
There never used to be a coffee shop here.
There never wouldn't be a coffee shop here.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My dad ______
would to be
would
would to
is
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My mother ______
use to
used to
would
wouldn't
'त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीला, ते खूप आनंदी असायचे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
At the beginning of their married life, they used to be very happy.
At the beginning of their married life, they would be very happy.
At the beginning of their married life, they use to be very happy.
At the beginning of their married life, they used be very happy.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
On Sundays, my parents ______
would be take
would to be take
would take
would to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The children ______
would to
would
would be
would to be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
People spend a lot of time watching Television these days, but when we were young, we ______
used to be
used to
use to
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Lots of women go to work nowadays, but earlier, women ______
used to
use to
used to be
टिप
That's typical of you.
You would never be on time
= हि तुमची सवय आहे.
तुम्ही कधीही वेळेवर नसता
आपण 'would' चा वापर, एखाद्याची वाईट सवय सांगण्यासाठी करतो.
He said he didn't like the food.
Well, he would criticize everything, wouldn't he?
= त्याने सांगितले कि त्याला जेवण आवडले नाही.
असो, तो सर्वच गोष्टींवर टीका करतो, हो ना?
या 'would' चा वापर सहसा टीकेसाठी होतो
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They complained about the service, but they ______
wouldn't do
do would
would do
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha has already gone. That's exactly like her! She ______
wait wouldn't
wouldn't wait
wouldn't waited
will not wait
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
You would forget to call me, ______
wouldn't you
will you
used to
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द