Friendship: मित्रता बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 164
Friendship: मित्रता बारे कुराकानी
डायलाँग सुन्नुहोस्
Hello Ram, what qualities should a good friend have?
हैलो राम, एउटा राम्रो साथीमा के गुणहरू हुनुपर्छ?


The most important quality a friend should have is a good sense of humour.
एउटा साथीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुण भनेको हास-खेल गर्ने हुनुपर्छ.


That's true! A person who can make you laugh when you are unhappy.
त्यो सत्य हो! एउटा मान्छे जसले तपाईलाई हसाउन सक्छ जब तपाई दुःखी/अप्रसन्न हुनु हुन्छ.


Yes. Also, a friend should be someone you can trust and confide in.
हो, एउटा साथी जसलाई तपाई भरोसा गर्न सक्नु हुन्छ र जसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ.


Exactly, someone with whom you can talk about anything and express your feelings.
एकदम सही. कोहि जोसंग तपाई केहि पनि विषयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ.


A friend should also have common sense and should be mature enough to handle difficult situations.
साथीमा व्यवहारिक सुझबुझ पनि हुनुपर्छ र मुश्किल स्थिति सम्हालनको लागि परिपक्व हुनुपर्छ.


You have all these qualities and you have always been a good friend to me.
तिमीसंग यो सबै गुणहरू छ र तिमी संधै देखि मेरो राम्रो साथी रहिआएको छौ.


टिप
=
Good sense of humor को नेपालीमा कुनै सीधा अनुवाद हुंदैन. तापनि हामी यो भन्न सक्छौं की व्यक्ति धेरै मज़ाकिलो र हास-खेल गर्ने खालको छ. यो संधै सकारात्मक रूपमा बोलिन्छ.
=
He makes me laugh.=उ मलाई हँसाउछ.
'मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी मलाई धेरै हँसाउछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My best friend makes me laugh a lot
My best friend laughs me a lot
My best friend does me laugh a lot
My best friend laughs at me a lot
'एउटा सच्चा साथीले तपाईलाई कठिन परिस्थितिहरूमा सुरक्षित महसुस गराउछ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
A real friends makes you feel safe in difficult situations
A real friend does you feel safe in difficult situations
A real friend makes you feel safe in difficult situations
A real friend do you feel safe in difficulty situations
'मेरो साथी मेरो रहस्य कसैलाई बताउदैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
My friend doesn't revealed my secrets to anyone
My friend doesn't reveal my secrets to anyone
My friend doesn't reveal my secrets with anyone
My friend doesn't reveal mine secrets to anyone
'उसलाई आफ्नो साथीहरूमा विश्वास हुनुपर्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
He would have faith in his friends
He should have faith in his friend
He should has faith in his friends
He should have faith in his friends
'हामीसंग यस्ता साथीहरु हुनुपर्छ जोसंग हामी आफ्नो समस्याहरू बाँडन् सकौं.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
We should have friends with whose we can share our problems
We should have friends with whom we can share our problems
We should have friends with who's we can share our problems
We should have friends from whom we can share our problems
'तपाईसंग थोरै व्यावहारिक सुझबुझ हुनुपर्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
You should have some common sense
You should have few common sense
You should have some common senses
You should have some mutual sense
व्यावहारिक सुझबुझ
विश्वास
कठिन परिस्थिति.
मेरो साथी मलाई एकदम राम्रो महसुस गराउन कोशिश गरिरहेको छ.
  • feel better.
  • is trying
  • to make
  • my friend
  • me
  • try
  म तिमीमा विश्वास गर्नसक्छु.
  • I
  • in
  • trust
  • you.
  • do
  • can
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द