Making telephone calls: Membuat panggilan telefon
try Again
Tip1:hello
Lesson 167
Making telephone calls: Membuat panggilan telefon
He said=Dia kata
he=dia
would call me up=akan menelefon saya
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I'll ______
call him up
call his up
call he up
call himself up
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
call to
called
called to
was called
'Anda perlu menelefon doktor dengan segera. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
You must call the doctor up immediately.
You must call to the doctor up immediately.
You must call to the doctor immediately.
You must do call the doctor up immediately.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You can call ______
our
us
we
ourselves
to call up menelefon
to answer the phone menjawab telefon
to hold (the line) tunggu di talian
to hang up meletak telefon
to dial in mendail masuk
to dial up mendail
to cut the call memutuskan talian
to pick the phone up menjawab telefon
to leave a message meniggalkan pesanan
to put on hold tunggu di talian
to call back mendail semula
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
hang up
hanged up
hung up
She=Dia
hung up=meletakkan telefon
after=selepas
giving me=memberitahu saya
'Sila dail semula kemudian lagi. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.;
Please call up back later.
Please call back up later.
Please call back later.
Please to call back later.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can I ______
call you back
call to you back
call you back up
call you backed up
'Diminta jangan meletakkan telefon. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
Please don't cut to the call.
Please didn't cut the call.
Please don't cutted the call.
Please don't cut the call.
'Sila tunggu di talian. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
Please hold the line.
Please hang up the line.
Please hold to the line.
Please to hold the line.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Please ______
leave
left
leaved
to leave
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
put my call on hold
put my call in hold
putted my call on hold
was put my call on hold
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Can you call me back in an hour? I cannot ______
talk to you
tell to you
say to you
talk you
If=Jikalau
you like=sanggup
I can=Saya boleh
put you through=tolong memindahkan talian anda
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
The phone is ______
rings
ringing
rang
calling
This=Ini
number=nombor
is=sedang
engaged.=dalam panggilan
Tiada orang yang mengangkat telefon semasa ia berdering.
  • answered
  • nobody
  • the phone
  • when it rang.
  The phone=Telefon ini
  is=sudah
  dead.=rosak.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Please hold on, he is ______
  on another call
  on other call
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya