Telefon baru saya
try Again
Tip1:hello
Lesson 168
Telefon baru saya
Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
Hey! Look, I bought a new phone.
Hey! Tengok, saya telah membeli sebuah telefon yang baru.


It looks so sleek, show me.
Nampak macam anggun je! Biar saya tengok!


I bought it for just RM400, it has an 8 mega-pixel camera.
Saya beli ia pada harga Rm 400, ia ada kamera 8 mega-pixel.


Wow! That's very cheap.
Wah! Murahnya!


'Hari semalam saya telah membeli sebuah telefon yang baru. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
I bought a new phone yesterday.
I bought a very new phone yesterday.
I brought a new phone yesterday.
I bought new phone yesterday.
Biar saya tengok telefon baru anda.
  • me
  • show
  • new phone.
  • your
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I ______
  bought it from
  bought it for
  bring it for
  buyed it for
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  I know! Which phone do you have?
  Saya tahu! Anda memiliki telefon apa?


  I have a Samsung phone, with a 5 mega-pixel camera.
  Saya memiliki sebuah telefon Samsung, kameranya ada 5 mega-pixel.


  How much did you buy it for?
  Berapakah harga yang anda bayar untuk telefon itu?


  I bought it for 8000/- bucks.
  Saya membeli ia pada harga RM 8000.


  'Yang manakah jenama telefon yang sedang anda guna?' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  Which phone are you have?
  Whose phone do you have?
  Which phone have you?
  Which phone do you have?
  'Berapakah harga yang telah anda bayar untuk membelinya?' Pilih terjemahan Inggeris yang betul.
  How much did you bought it for?
  How much did you buy it for?
  Saya membeli ia pada harga RM 8000.
  • I bought
  • RM 8000.
  • it
  • for
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  My phone has great battery life. How about yours?
  Telefon saya mempunyai daya tahan bateri yang baik. Macam mana dengan telefon anda?


  My phone's battery life is pathetic.
  Daya tahan bateri telefon saya amat lemah.


  You should have asked me before buying one.
  Anda sepatutnya tanya saya dulu sebelum membeli telefon itu.


  Yes, I should have.
  Ya, sepatutnya.


  Daya tahan bateri telefon saya amat baik.
  • batteries life
  • my phone's
  • good.
  • have
  • battery life
  • is
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yag betul.
  My phone has a ______
  really pathetical
  really pathetic
  really pathetics
  really pathetically
  'Anda sepatutnya tanya saya dulu sebelum membelinya. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  You should have asked me before buying.
  You have asked me before buying.
  You have to ask me before buying.
  You will ask me before buying.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Yes, I ______
  should have
  did
  should had
  was
  Dengar perbualan di bawah dengan teliti.
  My phone is very stylish.
  Telefon saya amat bergaya.


  Yes, mine doesn't even look like it's for RM 8000.
  Ya! Telefon saya nampaknya tidak bernilai RM 8000 pun.


  There are new phones available at very cheap prices now.
  Kini terdapat juga banyak telefon baru pada harga yang murah.


  Yes, whenever I have to buy a new phone, we will go together.
  Ya, apabila saya perlu membeli telefon yang baru, kita akan pergi bersama-sama.


  'Telefon saya amat bergaya.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  My phone is almost stylish.
  My phone is somewhat stylish.
  My phone is not stylish.
  My phone is very stylish.
  Telefon saya nampaknya tidak bernilai RM 8000 pun.
  • even look like
  • do not
  • my phone
  • doesn't
  • mine phone
  • it's for RM 8000.
  'Jom kami pergi bersama-sama apabila saya perlu membeli telefon yang baru. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
  We will go together whenever I have to buy a new phone.
  We will go get-together whenever I have to buy a new phone.
  We will go together however I have to buy a new phone.
  We will go together whichever I have to buy a new phone.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya