Penggunaan 'May/Might/Could'
try Again
Tip1:hello
Lesson 169
Penggunaan 'May/Might/Could'
Tip
The police may arrive at any moment = Pihak polis akan tiba pada bila-bila masa juga.
'May', menjelaskan bahawa kemungkinannya adalah besar.
She may be at work today = Kemungkinan besarnya dia akan berada di tempat kerjanya hari ini.
Jika dalam ayat terdapat kata kerja (arrive), maka hendaklah menggunakan \'may\'. Jika tidak, hendaklah menggunakan \'may be\'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
It ______
be might
might
might be
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
You ought to buy now; the prices ______
are
may will
may
may be
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
may be
may
is may be
be may
'Mungkin dia tidak ada dalam pejabatnya. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
He may don't be in his office.
He may be not in his office.
He should not be in his office.
He may not be in his office.
Tip
I may be at home in the evening = Saya mungkin akan berada di rumah pada waktu senja.
I may have been outside Kuala Lumpur at that time = Pada masa itu mungkin saya sedang berada di luar Kuala Lumpur.
May be -> May have been (past).
Tip
I may go = Saya mungkin akan pergi
I may have gone = Saya mungking telah pergi
\'May + kata kerja (go) ---> May have + past participle (gone)\'.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
They ______
may be
may
may been
be may
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She ______
may have
may be
have may
may has
Tip
I might see you tomorrow = Kemungkinannya saya akan jumpa dengan awak esok.
'Might', menjelaskan kemungkinan. Mungkin akan, tetapi mungkin tidak juga, tidak dapat dipastikan.
I am not sure, but she might be angry = Saya tidak pasti, tetapi kemungkinannya dia sedang marah.
Jika ayat terdapat kata kerja (see), maka hendaklah menggunakan 'might'.
Jika tidak ada kata kerja, maka menggunakan 'might be'. Contohnya: \'Your purse might be in the living room\' (Dompet kamu mungkin berada di ruang tamu itu.)
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
might have been
might
might be
may be
'JIka anda telah membeli tiket loteri, anda mungkin akan memenangi sebuah kereta.' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
If you have bought a lottery ticket, you might have won a car.
If you have bought a lottery ticket, you might be win a car.
If you have bought a lottery ticket, you are win a car.
If you have bought a lottery ticket, you might win a car.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
might
might is
may be
might be
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I'm not sure, he ______
might is
might
mite
might be
Tip
You could be in a difficult situation if you are not careful. = Jika anda tidak berhati-hati, kemungkinannya anda akan menghadapi kesusahan.
'Could' menjelaskan kemungkinan akan.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Might
Could
Could be
Might be
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
could be
could
should be
may be
'Mereka mungkin akan tiba pada bila-bila masa sahaja. ' Pilih terjemahan Inggeris yang betul. ;
They may be arrive any time.
They could be arrive any time.
They could arrive any time.
They could have been arrive any time.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
May
May be
Could
Could be
Tidak bolehkah dia datang pada hari Isnin?
  • she
  • Monday?
  • May
  • come
  • Couldn't
  • on
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya