Adjectives
try Again
Tip1:hello
Lesson 17
Adjectives
İpucu
=
Kendisinden sonra gelen isimleri niteleyen sözcüklere sıfat denir.
Yaygın olarak kullanılan birkaç sıfat öğreneceğiz.
=
'Adjectives'^~^'typefacestyle'
Big Büyük
Small Küçük
Beautiful Güzel
Ugly Çirkin
Good İyi
Bad Kötü
Doğru çeviriyi seçin: 'Büyük'
Big
Small
Doğru çeviriyi seçin: 'Araba küçüktür. (Araba = Car)'
The car is beautiful.
The car is small.
Doğru çeviriyi seçin: 'Onlar güzeller.'
They are big.
They are beautiful.
Doğru çeviriyi seçin: 'Araba çirkindir.'
The car is beautiful.
The car is ugly.
Doğru çeviriyi seçin: 'Bilgisayar iyi.'
The computer is good.
The computer is ugly.
Doğru çeviriyi seçin: 'Telefon kötüdür (phone = telefon).'
The phone is bad.
The phone is bed.
İpucu
Ev güzeldir = The house is beautiful.
İngilizcede belirli bir şeyden bahsederken sözcüğün başına 'the' tanımlığı getirilir.
Araba güzeldir. = The car is beautiful.
İpucu
=
İngilizcede belirli bir şeyden bahsederken sözcüğün başına 'the' tanımlığı getirilir.
Örnek: Araba güzeldir. = The car is beautiful.
Ev güzeldir. = The house is beautiful.
=
İpucu
=
Türkçe cümlelerde -dir ek fiili sıfatın sonuna eklenirken, İngilizcede bu anlamı veren 'is/are' sıfattan önce gelir.
Eg: Kadın güzeldir. = The woman is good.
Evler güzeldir. = The houses are beautiful.
=
Doğru çeviriyi seçin: 'Ev çirkindir.'
The house ugly is.
The house is ugly.
Doğru çeviriyi seçin: 'Kız güzeldir (kız = girl)'
The girl is good.
The girl is beautiful.
Doğru çeviriyi seçin: 'Telefonlar kötülerdir.'
The phones are bads.
The phones are bad.
Doğru sözcüğü seçin.
The boys are ______
goods
gud
good
İpucu
=
Türkçede olduğu gibi İngilizcede bir isim (nesne, yer, kişi, hayvan vb.) ve bu ismi niteleyen bir sıfattan oluşan sıfat tamlamalarında, sıfat her zaman isimden önce gelir.
Örnek: Küçük ev = The small house
=
Bir isim ve onu nitelendiren bir sıfattan oluşan Türkçe cümlelerde -dir ek fiili sıfatın sonuna eklenirken, İngilizcede bu anlamı veren 'is/are' sıfattan önce gelir.
Örnek: Ev küçüktür = The house is small
İpucu
=
Bilgisayarlar iyidir -> The computers are good.
İyi bilgisayarlar -> The good computers.
=
Arabalar küçüktür -> The cars are small.
Küçük arabalar -> The small cars.
Doğru çeviriyi seçin: 'Güzel şehir' ;
The city beautiful.
The beautiful city.
The city is beautiful.
Beautiful city.
Doğru çeviriyi seçin: 'Büyük arabalar' ;
The bigs cars.
The car bigs.
The big cars.
The cars big.
Doğru çeviriyi seçin: 'Arabalar büyüktür.' ;
The bigs are cars.
The cars are big.
The big are cars.
The big car.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime