Wishes and regrets: शुभेच्छा आणि पश्चाताप
try Again
Tip1:hello
Lesson 171
Wishes and regrets: शुभेच्छा आणि पश्चाताप
टिप
=
या धड्यामध्ये आपण आपल्या इच्छा, पश्चाताप आणि तक्रारींना व्यक्त करणे शिकूया.
=
If only/I wish वाली वाक्ये तीन प्रकारची असतात:
1) इच्छा (wish) व्यक्त करणारा - ज्यामध्ये वर्तमान किंवा भविष्य ला भूतकाळाने दर्शविले जाते.
2) पश्चाताप (regrets) व्यक्त करणारी वाक्ये - ज्यांना 'if only/ I wish + past perfect' ने दर्शविले जाते.
3) तक्रारी (complaints) वाली वाक्ये - ज्यांना 'would + verb' ने दर्शविले जाते
I wish=माझी इच्छा
I were=मी असतो
a millionaire=एक करोडपति
टिप
I wish I were a millionaire = जर मी एक करोडपती असतो
इच्छा व्यक्त करणे: अशा वाक्यांमध्ये 'If only/I wish' दोघांचा वापर केला जाऊ शकतो.

या वाक्यांमध्ये वर्तमान किंवा भविष्यातील इच्छांना भूतकाळामध्ये दर्शविले जाते.

भूतकाळ दर्शवितो कि आपण अवास्तविक इच्छांच्या विषयी बोलत आहोत.
'to be' verb मध्ये 'were' चा वापर होतो मग 'subject' एकवचन असो किंवा अनेकवचन.
=
'जर मला संगणक चालवणे माहित असते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If only I knew how to use a computer
If only I know how to use a computer
If only I known how to use a computer
If only you knew how to use a computer
टिप
=
पश्चाताप करणे : भूतकाळात झालेला पश्चाताप करण्यासाठी हि 'If only/I wish' दोनहीचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु वाक्य 'Past perfect' मध्ये असतात.
If only I had woken up early = जर मी लवकर उठलो असतो
\'जर मी लवकर उठलो असतो परंतु मी नाही उठलो आणि बस सुटली\'. हे एक पश्चाताप करणारे वाक्य आहे. आणि चुकली हे घटना भूतकाळात झाली आहे म्हणून Past perfect चे वाक्य होईल.
'जर मला माहित असते कि आपण येत आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If only I have known you are coming
If only I had know you are coming
If only I had known you are coming
If only I had knew you are coming
टिप
=
तक्रारी संबंधित वाक्य: वर्तमानातील काही अशा गोष्टी ज्यांना आपल्याला बदलावेसे वाटते किंवा कोणत्याही घटनेसाठी राग आणि असंतुष्टी व्यक्त करण्यासाठी वाक्यांमध्ये 'If only/I wish' दोघांचा वापर केला जाऊ शकतो आणि 'would + verb (present form)' येते.
I wish you wouldn't arrive so late all the time = जर तुम्ही नेहमीच उशिरा पोहोचला नसता
'जर आपण न विचारता माझे कपडे घेतले नसते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish you didn't take my clothes without asking
I wish you wouldn't take my clothes without asking
I wish you were not take my clothes without asking
I wish you wouldn't took my clothes without asking
'जर ती माझी बायको असती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish she was my wife
I wish she were my wife
I wish she were your wife
I wishes she were my wife
'नेहा ला चांगले ग्रेड नाही मिळाले. जर तिने अजून अधिक मेहनत केली असती.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Neha didn't get a good grade. Wish she has worked harder
Neha didn't get a good grade. Wish she had work harder
Neha didn't get a good grade. Wish she did worked harder
Neha didn't get a good grade. Wish she had worked harder.
'जर मी मेलो असतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish I were dead
I wish I was dead
I wish I were die
I wishes I were dead
'जर मला माहित असते काय करायचे आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish I knew what to do
I wish I know what to do
I wish I were knew what to do
If wish I knew what to do
'जर आता बस ती आपल्या मुलाला बघू शकली असती' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
If only she can see her son now
If only she were see her son now
If only she could see her son now
If only she was see her son now
'जर मी सर्व चॉकलेट्स नसती खाल्ली. मला आजारी वाटत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish I hadn't eaten all chocolates. I feel sick.
I wish I hadn't eat all chocolates. I feel sick.
I wish I didn't eaten all chocolates. I feel sick.
I wish I had eaten all chocolates. I feel sick.
'जर आपण इतके दूर राहत नसता' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I wish you didn't lived so far away
I wish you don't live so far away
I wishes you didn't live so far away
I wish you didn't live so far away
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I wish you ______
would give up
would gave up
had gave up
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I wish I ______
didn't had
didn't have
don't have
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I wish I ______
had study
studied
had studied
have studied
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I wish it ______
rained
had rained
would rained
would rain
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द